2016.01.04 Podziękowanie dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 2016.01.04 Podziękowanie dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego kierowane do P. Dyrektor Szpitala 2016.01.26 Podziękowania dla Działu Rehabilitacji 2016.01.27 Podziękowanie dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2016.01.29 Podziękowanie dla Oddziału Neurologii 2016.01.31 Podziękowanie dla Oddziału Neurologii 2016.02.02 Podziękowanie dla Poradni Neurologicznej oraz Poradni Urazowo-Ortopedycznej 2016.02.08 Podziękowanie dla Oddziału Neurologii 2016.02.10 Podziękowanie dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 2016.02.17 Podziękowanie dla Działu Rehabilitacji 2016.03.07 Podziękowanie dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 2016.03.15 Podziękowanie dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2016.03.18 Podziękowanie dla Oddziału Dziecięcego 2016.03.30 Podziękowanie dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2016.03.31 Podziękowanie dla Oddziału Chorób Wewnętrznych 2016.04.10 Podziękowanie dla Oddziału Kardiologii 2016.04.11 Podziękowanie dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej 2016.04.20 Podziękowanie dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 2016.04.27 Podziękowanie dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześniaków 2016.05.06 Podziękowania dla Pani Dyrektor 2016.05.09 Podziękowanie dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 2016.05.13 Podziękowanie dla Oddziału Otolaryngologii 2016.05.16 Podziękowanie dla Oddziału Neurologii 2016.05.17 Podziękowanie dla Oddziału Otolaryngologii 2016.07.29 Podziękowanie dla Oddziału Chorób Wewnętrznych 2016.08.01 Podziękowanie dla Oddziału Neurologii 2016.08.07 Podziękowanie dla Oddziału Urologii 2016.09.21 Podziękowanie dla Oddziału Chorób Wewnętrznych 2016.11.28 Podziękowanie dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Podziękowania dla Oddziału Otlaryngologii Podziękowanie dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 2016.10.11 Podziękowanie 2016.11.05 Podziękowanie dla Oddziału Chorób Wewnętrznych