O Szpitalu

Szpital Miejski Specjalistyczny
im. GABRIELA NARUTOWICZA
w Krakowie

O Szpitalu
Dla Pacjenta

Salus Aegroti Suprema Lex
DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM

Dla Pacjenta

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam na stronach internetowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Wraz ze wszystkimi pracownikami realizujemy wspólną misję, której efektem ma być trafne rozpoznawanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie życia, ale nie mniej ważnym zadaniem jest dla nas usprawnienie służby zdrowia, uwzględniające nie tylko doskonalenie metod leczniczych, lecz przede wszystkim wdrożenie intensywnej ochrony i promocji zdrowia dostępnej dla wszystkich obywateli.
Pacjent jest dla nas najważniejszy, jego zdrowie i zadowolenie są naszym wspólnym celem.

Głęboko wierzę, że wraz z całym zespołem pracowników Szpitala, zdołamy efektywnie wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczonych przez nas usług.

 

dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł

Dyrektor Szpitala

więcej o szpitalu

Zdjęcie Dokumentu Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Zdjęcie Logo

Małopolski System Informacji Medycznej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

Projekt pn. "Małopolski System Informacji Medycznej” (MSIM) planowany do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowane Szpitala: 4 639 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 4 175 100,00 PLN

Wkład własny (dotacja z Budżetu Miasta Krakowa): 463 900,00 PLN

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2021

 

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – Partnerem.

Celem Projektu jest uzyskanie przez Szpital maksymalnej możliwej zdolności do wytwarzania oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

•    poprawa i ujednolicenie procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

•    zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

•    poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Jednocześnie, Projekt ma na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt informatyczny, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Logo unii europejskiej

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowany do realizacji w ramach 9 Osi priorytetowej - Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 - Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 2 200 348,27 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 500 348,27 zł

Wkład własny: 700 000,00 zł

 

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – Partnerem.

Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, w tym: aparat RTG z wyposażeniem, bramki dezynfekcyjne, aparat do EKG, kasety do analizatora parametrów krytycznych wraz z pakietem odczynnikowym, materace p/odleżynowe, myjnia dezynfekcyjna (do naczyń sanitarnych), pompy infuzyjne, wózki anestezjologiczne oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku (środki ochrony osobistej).

Grupą docelową - ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

•mieszkańcy województwa małopolskiego

•osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego

•personel medyczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

NOWA KARETKA DLA SZPITALA

W czwartek 24 września została oddana do użytku i poświęcona nowa karetka dostarczona do Szpitala w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny