Renata M. Godyń - Swędzioł

Doktor medycyny

Specjalista internista - reumatolog

Absolwent Menedżerskiego Studium Podyplomowego „Zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej w warunkach rynkowych - system, strategia, metody"

Posiada Certyfikat „Menadżer Zakładu Opieki Zdrowotnej”

Decyzją ministra MSWiA Krzysztofa Janika z 26 wrzesnia 2002 r. odznaczona Srebrnym Medalem za zasługi dla policji

Od 1994 roku członek Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie

W latach 1995-1998 - kierownik wieloprzychodniowego, specjalistycznego lecznictwa Miasta i Gminy Krzeszowice

W latach 1999-2002 członek Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego

W latach 1999-2002 Starosta Powiatu Krakowskiego

Od 18 września 2002 roku Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie

6 grudnia 2004 roku na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa i Wojewody Małopolskiego została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi

Postanowieniem Ministra Zdrowia Marka Balickiego otrzymała 6 grudnia 2004 roku odznaczenie honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”


1994 - 1998 :

 • Radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach
 • Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krzeszowicach
 • Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

1999 - 2002:

 • Starosta Powiatu Krakowskiego
 • Radna Powiatu Krakowskiego
 • Członek Komisji Zdrowia Wspólnej Rządu i Samorządu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
 • Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia
 • Przewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego
 • Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie
 • Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Od 2002 roku Członek Zespołu Negocjacyjnego do Rozmów z Zarządem Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych