Centrala - 12-416-22-66, 12-633-01-00, 12-257-82-00

Rejestracja dla wszystkich poradni 12-257-82-62

Dyrektor Szpitala – Sekretariat 12-633-53-99, 12-257-85-40, 12-257-86-50, fax 12-416-30-40 Mail: sekretariat@narutowicz.krakow.pl Rzecznik Prasowy Szpitala 12-257-82-38, 12-257-82-21 Mail: promocja@narutowicz.krakow.pl Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy 12-416-31-34, 12-257-84-14 Za-ca Dyrektora ds. Administr. Techn. 12-257-82-87, 12-257-84-93 Mail: dyrtech@narutowicz.krakow.pl Za-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 12-257-82-49 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością 12-257-82-21, 12-257-82-38 Mail: promocja@narutowicz.krakow.pl Główny Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania Informacją 12-257-82-85, 12-257-87-93 Mail: gsorg@narutowicz.krakow.pl Stanowisko pracy ds. Praw Pacjenta 12-257-85-56 Dokumentacja medyczna 12-25-78-557 Mail: dokumentacja@narutowicz.krakow.pl
Kierownik 12-257-82-79, 12-257-86-82 Segregacja medyczna 12-257-84-72 SOR urazowy 12-257-84-24 Dyżurka Lekarska 12-257-86-04 Dyżurka Pielęgniarek 12-257-87-72 Dyżurka Sanitariuszy 12-257-85-02 RTG 12-257-87-80 Transport Zewnętrzny 12-257-87-00 Recepcja 12-257-86-72
Poradnia Endokrynologiczna 12-257-82-05 Poradnia Kardiologiczna 12-257-82-08 Poradnia Neurologiczna 12-257-87-29 Poradnia Otolaryngologiczna 12-257-82-45 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 12-257-82-72, 12-257-85-72 Poradnia Onkologiczna 12-257-82-52 Poradnia Koloproktologiczna 12-257-83-25, 12-257-82-50 Poradnia Chirurgii Ogólnej 12-257-83-24 Poradnia Urologiczna 12-257-84-31 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 12-257-82-03 Pracownia Endoskopii 12-257-85-22
Ordynator 12-257-83-21 Sekretariat 12-630-99-30, 12-633-31-05, 12-633-19-95, 12-257-83-21 Sekretariat-Ruch Chorych Oddz. Chirurgii 12-257-84-21 Dyżurka Lekarzy 12-257-87-21, 12-257-86-52 Dyż.Lekarska pooperacyjna 12-257-83-32 Pielęgniarka Oddziałowa 12-257-82-23 Dyżurka Pielęgniarek 12-257-86-21 Dyżurka Piel.Pooperacyjna 12-257-85-26 Dyżurka Pielęgniarek 12-257-85-22 Anestezjolodzy 12-257-85-23 Psycholog 12-257-87-05 Pracownia USG 12-257-86-25 Poradnia Onkologiczna 12-257-82-52 Poradnia Koloproktologii 12-257-83-25, 12-257-82-50 Poradnia Chirurgii 12-257-84-23 Poradnia Chirurgii Ogólnej 12-257-83-24 Pracownia Endoskopii 12-257-85-22
Kierownik Bloków Operacyjnych 12-257-86-54 Pielęgniarka oddziałowa 12-257-84-47 Sala Przygotowawcza 12-257-84-38 Sala nr I 12-257-84-32 Sala nr II 12-257-84-33 Sala nr III 12-257-84-34 Sala nr IV 12-257-84-35 Sala nr V 12-257-84-36 Sala nr VI 12-257-84-37 Sala Wybudzeń 12-257-84-29 Sala Opisowa 12-257-84-17 Pokój socjalny 12-257-84-48 Sala Cięć Cesarskich i Laparoskopii 12-257-86-85
Sekretariat 12-257-82-49 Dyżurka Lekarzy 12-257-82-57 Dyżurka Piel. 12-257-83-02 Oddziałowa 12-257-84-02 Poradnia Urazowo - Ortopedyczna 12-257-82-03
Ginekologia Ordynator 12-257-85-80 Z-cy Ordynatora 12-257-82-39 Sekretariat 12-257-82-46, 12-257-85-80 Dyżurka Lekarska 12-257-87-81, 12-257-82-35 Dyżurka Pielęg.Ginekologicznych 12-257-86-80 Badalnik 12-257-83-83 Sala Zabiegowa 12-257-87-35 Pracownia USG 12-257-87-84 Sala Chorych nr: 1,2,3,4 12-257-83-59 Izolatka 12-257-85-84 Sala wybudzeniowa 12-257-85-83 Sala Chorych nr.135 12-257-83-81 Sala Chorych nr.136 12-257-86-56 Sala Chorych nr.137 12-257-84-56 Sala Chorych nr.138 12-257-84-57 Sala Chorych nr.139 12-257-83-80 Położnictwo Sekretariat 12-257-83-84 Dyż.Lekarska 12-257-87-81 Dyż.Pielęgniarek 12-257-85-85 Oddziałowa 12-257-83-28 Kuchenka 12-257-84-28 Sala Chorych nr.101 12-257-82-17 Sala Chorych nr.107 12-257-87-34 Sala Chorych nr.108 12-257-84-43 Sala Chorych nr.109 12-257-83-43 Sala Chorych nr.110a 12-257-84-34 Sala Chorych nr.110b 12-257-87-33 Sala Chorych nr.110c 12-257-83-34 Sala Chorych nr.111,112-12 257-85-33 Sala Chorych nr.147 12-257-85-81 Porodówka Porodówka 12-257-86-94, 12-257-89-85 Dyż.Pielęgniarek 12-257-86-84 sala Cięć 12-257-86-85 Porodówka-porody rodzinne 12-257-5-82 Porodówka Septyczna 12-257-7-85 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 12-257-82-72, 12-257-85-72 Poradnia Patologi Ciąży 12-257-82-72, 12-257-85-72 Szkoła Rodzenia 12-257-86-05
Ordynator 12-257-82-69, 12-257-83-85 Sekretariat 12-257-83-84 Dyżurka Lekarska 12-257-84-85 Intensywna Terapia 12-257-84-25 Dyżurka Pielegniarek 12-257-85-85, 12-257-84-82 Poradnia Patologii Noworodka 12-257-82-05
Ordynator 12-257-83-01 Sekretariat 12-257-82-48, 12-257-82-01 Dyżurka Lekarska 12-257-84-01, 12-257-85-90 Oddziałowa 12-257-86-01 Dyżurka Pielęgniarska 12-257-85-01, 12-257-87-01 Poradnia Endokrynologiczna 12-257-82-05
Ordynator 12-257-82-06 Za-ca Ordynatora 12-257-85-08 Sekretariat 12-257-82-51, 12-257-87-07 Dyżurka Lekarska 12-257-83-07, 12-257-83-18 Oddziałowa 12-257-83-06 Dyżurka Pielegniarek 12-257-82-07, 12-257-85-07 Sala Chorych nr.8,9 12-257-82-63 Sala Chorych nr.10 12-257-86-07 Sala Chorych nr.12 12-257-82-18 Sala Chorych nr.13 12-257-87-06
Ordynator 12-257-83-91 Za-ca Ordynatora 12-257-82-54, 12-257-84-20 Sekretariat 12-257-82-53, 12-257-83-91 Dyżurka Lekarska 12-257-82-19, 12-257-83-19 Dyżurka Pielęgniarek 12-257-83-20 Oddziałowa 12-257-83-08 Intensywna Opieka Medyczna Kardiologii 12-257-82-56, 12-257-86-20, 12-257-87-20 Echo serca 12-257-86-91 Endospirometria, EKG 12-257-86-08 Holtery 12-257-83-79 Pokój badań 12-257-87-08 Psycholog 12-257-83-47 Serwis aparatury 12-257-86-90 Rehabilitacja 12-257-85-20 Sale Chorych: Sala 4 12-257-82-20 Sala 5,6 12-257-84-49 Sala 7,8 12-257-84-48 Sala 9 12-257-84-46 Sala 10 12-257-84-47 Sala 11, 13 12-257-85-99 Sala 13 12-257-83-99 Poradnia Kardiologiczna 12-257-82-08
Ordynator 12-257-83-46 Sekretariat 12-257-83-45 Dyżurka Lekarska 12-257-83-45 Dyżurka Piel. 12-257-87-45 Oddziałowa 12-257-82-64, 12-257-87-56 Poradnia Otolaryngologiczna 12-257-82-45
Ordynator 12-257-82-65, 12-257-83-05 Sekretariat 12-257-85-04 Dyżurka Lekarska 12-257-84-52 Dyżurka Piel. 12-257-85-05 Oddziałowa 12-257-85-06 Pracownia EEG 12-257-87-42 Fizykoterapia 12-257-83-62 Pacjenci 12-257-87-04 Poradnia Neurologiczna 12-257-87-29
Ordynator 12-257-82-73, 12-257-84-60 Sekretariat 12-257-82-66 Dyżurka Lekarska 12-257-83-68, 12-257-84-66 Oddziałowa 12-257-82-68 Dyżurka Pielęgniarek 12-257-87-67, 12-257-87-69 Kuchenka 12-257-85-66 USG 12-257-84-64 Sala Chorych 12-257-82-67 Sale Chorych -Dzieci Starsze Sala 1 12-257-84-03 Sala 2 12-257-84-06 Sala 3 12-257-84-05 Sala 4 12-257-84-04 Sale Chorych -Dzieci Młodsze Sala 1 12-257-82-31 Sala 2 12-257-82-32 Sala 3 12-257-82-33 Sala 4 12-257-82-34 Sala 5 12-257-82-36 Sala 6 12-257-82-37
Ordynator 12-257-82-40 Sekretariat 12-257-82-86, 12-257-87-30 Oddziałowa 12-257-83-31 Dyż. Pielegniarek 12-257-85-29 Dyżurka Lekarska 12-257-85-31 Pokój Zabiegowy 12-257-85-30 Pokój opatrunkowy 12-257-85-32 Sala Endoskopi 12-257-85-34 USG 12-257-87-31 ESWL -Dyżurka lekarska 12-257-84-39 Punkt przygotowania pacjenta 12-257-85-35 Poradnia Urologiczna 12-257-84-31
Sekretariat 12-257-87-25 Dyżurka Lekarska 12-257-86-26 Dyżurka Pielęgniarek 12-257-87-26
Kierownik 12-257-82-78, 12-257-87-27 Sekretariat-recepcja 12-257-85-27 Dyżurka Lekarska 12-257-82-27 Technicy 12-257-83-27, 12-257-86-27 Tomograf 12-257-83-00
Kierownik 12-257-82-59, 12-257-82-83 Prac.dyżurna-sekretariat 12-257-82-58, 12-257-83-97 HBS,Wasserman, OWA ,Krew,Mocz,Hematol. 12-257-85-97 Prac.chemiczna 12-257-85-97 Prac.Bakteriologiczna 12-257-87-52 Bank Krwi Prac.serologii, transfuzjologii,grupy krwi 12-257-82-60, 12-257-86-97 Punkt pobrań 12-257-87-28
Pracownia Histopatologiczna 12-257-86-99, 12-257-86-74 Prosektorium 12-257-87-99
Kierownik 12-257-84-16 Apteka-Receptura 12-257-82-16 Magazyn Leków Gotowych 12-257-83-16 Płyny Infuzyjne 12-257-85-52
Gabinet Lekarza Medycyny Pracy 12-257-85-55
Pielęgniarka Epidemiologiczna 12-257-82-43
Stanowisko d/s Pomocy Społecznej 12-257-84-40
Stanowisko Pracy Dietetyka Szpitalnego 12-257-83-48
Dział Promocji Zdrowia i Marketingu 12-257-84-84, 12-257-84-18 Sekcja ds. Jakości 12-257-82-21
Biblioteka Medyczna 12-257-87-23
Konserwator 200 Telefonistki 400, 500
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 12-257-82-71, 12-257-87-02 Zespół Radców Prawnych 12-257-87-94 Dział Kadr 12-257-82-12, 12-257-82-41 Kierownik Działu Kadr 12-257-82-12, 12-257-87-40 Dział Kadr – Socjalny 12-257-83-41 Dział Informatyki i Administracji Siecią Komputerową 12-257-87-87 Kierownik 12-257-84-42 Informatyk 12-257-82-84, 12-257-86-22 Dział ds. Zamówień Publicznych i Umów – 12-633-27-83, 12-257-82-29, 12-257-82-91 Dział Gospodarki Nieruchomościami 12-257-87-62 Kierownik 12-257-82-81, 12-257-87-62 Inspektor 12-257-26-11 Portiernia Dom Pielęgniarek 12-257-85-88 Portiernia SOR 12-257-86-68 Portiernia Brama Główna 12-257-87-68 Dom Pielęgniarek I piętro 12-257-83-61 II pietro 12-257-84-61 III piętro 12-257-85-61 Centrala Telefoniczna 12-633-01-00, 12-257-82-00, 12-257-82-01, 12-416-22-66, 12-257-85-00, 12-257-82-00, 12-257-84-00 Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej 12-257-85-16 Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego 12-257-85-16 Stanowisko Pracy ds. BHP 12-257-84-94 Stanowisko Pracy ds. PPOŻ 12-257-84-94 Stanowisko Pracy ds. OC 12-257-82-71, 12-257-87-02 Kapelan Szpitalny 12-257-86-46 Główny Specjalista ds. Organizacji i Zarządzania Informacją 12-257-82-85, 12-257-87-93 Dział Organizacji 12-257-85-79 Kierownik 12-257-85-78 Dział Promocji Zdrowia i Marketingu / Sekcja ds. Jakości 12-257-84-18, 12-257-82-38 Stanowisko Pracy ds. Pomocy Społecznej 12-257-84-40 Specjalista ds. Epidemiologii 12-257-82-43 Stanowisko Pracy Dietetyka Szpitalnego 12-257-83-48 Kancelaria Szpitalna 12-257-87-97 Dokumentacja Medyczna 12-257-85-57 Dział Rozliczeń Usług Medycznych 12-257-82-25, 12-257-82-26, 12-257-86-73 Rejestracja 12-257-82-62 Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy 12-416-31-34, 12-257-84-14 Za-ca Głównego Księgowego 12-416-31-34, 12-257-83-10 Dział Finansowo – Księgowy 12-257-83-10, 12-257-84-10, 12-257-87-11 Dział Płac 12-257-87-10 Kierownik 12-257-87-10 Likwidatura Poborów 12-257-82-14, 12-257-86-10, 12-257-85-41 Kasa 12-257-83-15 Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Rozliczeń 12-257-85-49 Kierownik 12-257-85-49 Dział Zaopatrzenia 12 257-82-30, 12-257-82-82 Magazyn 12-257-82-55 Rozliczenia 12-257-83-14 Dział Inwentarza 12-257-87-60 Dział Ewidencji Kosztów 12-257-85-42 Za-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Technicznych 12-257-82-87, 12-257-86-49, 12-257-84-93 Dział Administracji i Obsługi 12-257-82-10, 12-257-86-60, 12-257-86-62, 12-257-83-40 Kierownik Działu Administracji i Obsługi 12-257-82-11, 12-257-86-65 Punkt Zbiorczy Bielizny 12-257-83-98 Punkt Szwalniczy 12-257-87-37 Dział Techniczny 12-257-83-70, 12-257-94-93 Kierownik Działu Technicznego 12-257-82-47, 12-257-83-36 Warsztat Elektryczny 12-257-87-77 Warsztat Hydrauliczny 12-257-82-77 Warsztat Ślusarsko – Stolarski 12-257-85-77 Warsztat Malarski 12-257-82-13 Tlenownia 12-257-86-77 Dział Aparatury Medycznej 12-257-84-59 Archiwum Zakładowe Archiwum Medyczne 12-257-86-37 Archiwum Akt Administracyjnych 12-257-86-61