Kontakt

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Paweł Kmiecik

tel. 12 257-85-79

e-mail : iod@narutowicz.krakow.pl

 

Uprzejmie informujemy, że we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych na wskazane wyżej dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Szpitala przy ul. Prądnickiej 35 w Krakowie.