Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Adres:

Dział Zamówień Publicznych i Umów  

Telefon - Kierownik: 12 25 78 291

Ul. Siemaszki 17, 31-201 Kraków Telefon - Dział: 12 25 78 291, 12 25 78 292 Mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl 
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 18.04.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 9.04.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 5.04.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 28.03.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 26.02.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 22.02.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 20.02.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 30.01.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 25.01.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 18.01.2024 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 11.01.2024 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 5.12.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 3.11.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 26.10.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 14.09.2023 Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 28.08.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 03.08.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 06.07.2023 Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 28.04.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 24.04.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 22.03.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 17.03.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 24.02.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 17.02.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 20.01.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 17.01.2023 r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 15.12.2022 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie z dnia 12.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe na recertyfikację i utrzymanie po transferze systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001:2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: 51/ZP/ZP/2020

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid -19: Kombinezony, osłony na buty, ubrania chirurgiczne.

Termin składania ofert: 25.11.2020 r. Szczegóły w Załączniku -pismo przewodnie.  

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Szczegółowe postanowienia zawiera załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Na podstawie art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do niniejszego zamówienia nie stosuje się prawa zamówień publicznych.

Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone zgodnie z umową o partnerstwie w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. 

Informacja o złożonych ofertach: 

Odpowiedzi na pytania Oferentów:

Informacja o udzielonych zamówieniach na podstawie art. 6 ustawy  o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07