Zadania inwestycyjne dofinasowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Flaga oraz Godło Polski

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zrealizował Projekt pn: „Rozbudowa sieci instalacji tlenowej wraz z modernizacją budynku tlenowni i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z Covid-19”.

Całkowita wartość zadania 1 838 063,52 zł

W tym:
Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 500 000 zł.
Dofinansowanie ze środków Miasta Krakowa 338 063, 52 zł.

Okres realizacji projektu to: marzec 2022 r. -  listopad 2022 r.

W ramach Projektu rozbudowana została istniejąca instalacja tlenowa o 7 ściennych  punktów poboru tlenu do 7-miu pomieszczeń przeznaczonych jako sale obserwacyjne przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wykonany został remont budynku tlenowni o powierzchni ok. 70 m² i kubaturze 360 m³ użytkowanego na potrzeby rampy dla butli tlenowych stanowiących rezerwowe źródło dostawy tlenu medycznego dla potrzeb Szpitala.

Zadania inwestycyjne dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Flaga oraz Godło Polski

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza

w Krakowie w 2020 roku dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  1. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Całkowita wartość zadania 5 055 675 zł

W tym:

Dofinansowanie z budżetu Państwa 2 925 000 zł

Dofinansowanie ze środków Miasta Krakowa 2 119 060 zł

Środki własne Szpitala 11 614,90 zł

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia

  1. Zakup 3 szt. kontenerów dla potrzeb izolatoriów dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia
    SARS-Cov-2

Całkowita wartość zadania  176 646 zł

W tym:

Dofinansowanie z budżetu Państwa  125 000 zł

Dofinansowanie ze środków Miasta Krakowa 51 646 zł

Zadanie obejmowało zakup, dostawę i montaż 3 kontenerów dla potrzeb izolatoriów wraz
z ich podłączeniem do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz wykonanie systemu monitoringu wewnątrz kontenerów


Zadanie inwestycyjne realizowane przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie w latach 2020-2021 dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  1. Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Całkowita wartość zadania  8 000 000,00 zł

W tym:

Dofinansowanie z budżetu Państwa  2 200 000 zł

Dofinansowanie ze środków Miasta Krakowa 5 800 000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia


Zadanie inwestycyjne realizowane przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie w 2021 roku dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  1. Dostosowanie utworzenia w Szpitalu Pracowni Wirusologii

Całkowita wartość zadania 1 345 000 zł

W tym:

Dofinansowanie z budżetu Państwa 1 345 000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia