CERTYFIKATY:

 • Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Zaświadczenie o przyjęciu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie z dnia 29.11.2002 rok
 • Membership Certificate 2003-2007 z dnia 18.02.2003r, potwierdzający członkostwo Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie w Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia
 • Dyplom Finalisty Konkursu „Modernizacja Roku 2007” obiektu Termomodernizacja Budynku Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
 • Membership Certificate 2008-2011 potwierdzający członkostwo Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie w Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia
 • Certyfikat Nr 34259-2008-AQ-POL-FINANS potwierdzający, że Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania: ISO 9001:2000. Certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych: diagnostyka, leczenie, pielęgnacja, promocja zdrowia,  profilaktyka
 • Certyfikat Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Łańcuch Krewniaków” potwierdzający uczestnictwo Szpitala w ogólnopolskiej akcji na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa i Transplantacji
 • Certyfikat Akredytacyjny Nr 2009/16 Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2009 r. potwierdzający spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego

Łącznie Szpital posiada 101 certyfikatów i zaświadczeń

WYRÓŻNIENIA:

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2004” w kategorii „Obiekty Zdrowiai Opieki Społecznej” za modernizację trzech oddziałów
 • Dyplom Finalisty Konkursu „Modernizacja Roku 2007" obiektu Termomodernizacja Budynku Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie
 • Certyfikat Banku Dobrych Praktyk za realizację projektu „Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” wydany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w dniu 5 grudnia 2006 roku  upoważniający laureata do zamieszczania loga Banku Dobrych Praktyk na własnych materiałach promocyjnych

 

KOMISJE:

 • Komisja etyczna
 • Komisja do kontroli i oceny czystości pomieszczeń
 • Komisja do analizy reoperacji
 • Komisja do analizy nieplanowanych powtórnych hospitalizacji
 • Komisja do analizy przyczyn przedłużonego pobytu pacjenta w poszczególnych Oddziałach Szpitala
 • Komisja żywieniowa
 • Komisja do analizy przyczyn zgonów
 • Komisja do prowadzenia analizy częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych
 • Komisja do orzekania o śmierci osobniczej
 • Komisja do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Medycznym i Archiwum Akt Administracyjnych
 • Komisja stała zgłaszająca i likwidująca szkody majątkowe podlegające ubezpieczeniu
 • Komisja mieszkaniowa
 • Komisja zapewniająca poprawność prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej
 • Komisja kryzysowa
 • Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Komisja ds. przyznawania pokoi w domu pielęgniarek
 • Komisja socjalna
 • Komisja kasacyjna -likwidacyjna (powoływana corocznie)
 • Komisja Inwentaryzacyjna (powoływana corocznie)
 • Komisja do zdarzeń medycznych
 • Komisja do analizy przebiegu wykonywanych zabiegów i ich skutków zaobserwowanych w trakcie hospitalizacji oraz analizy odległych skutków wykonywanych zabiegów
 • Komisja do analizy przebiegu i skutków wykonywanych znieczuleń
 • Komisja do przeprowadzenia okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów Szpitala

 

ZESPOŁY: 

 • Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Zespół ds. oceny i skutecznego leczenia bólu
 • Zespól leczenia żywieniowego
 • Zakładowy zespół antykryzysowy
 • Zespól ds. promocji karmienia piersią
 • Zespół ds. profilaktyki przeciwodleżynowej
 • Zespół ds. jakości świadczonych usług
 • Zespół oceny przyjęć pacjentów na świadczenia medyczne realizowane przez Szpital
 • Zespół powypadkowy

 

KOMITETY:

 • Komitet kontroli, zapobiegania i zwalczania zakażeń Szpitalnych
 • Komitet terapeutyczny
 • Komitet ds. transfuzjologii i banku krwi
 • Komitet ds. antybiotykoterapii

 

PRZYNALEŻNOŚĆ:

 • Ogólnopolska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia – od 2002 roku
 • Europejska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Światowej Organizacji Zdrowia
 • Małopolska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie
 • International Society of Surgery
 • International Association of Endocrine Surgeons
 • International Society for Digestive Surgery
 • European Association for Endoscopic Surgery
 • Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons
 • International Society for Colorectal Surgery  
 • Towarzystwo Promocji Jakości
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych,
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych,
 • Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Polskie Towarzystwo Radiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego
 • Polska Rada Resuscytacji
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Izba Aptekarska
 • Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Towarzystwo Medycyny Sportowej
 • Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
 • Polskie Towarzystwo Onkologii i Ginekologii
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Ginekologicznej Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
 • Polskie Towarzystwo Położnych
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologicze
 • Polskie Towarzystwo Internistyczne
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne