Od 18 grudnia 1998 roku Szpital posiada status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, udzielającego świadczenia medyczne na poziomie II stopnia referencji. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa z 28 czerwca 2000 roku Szpital otrzymał nowy statut oraz nastąpiła zmiana nazwy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza. Zmiany te były związane z ustanowieniem Miasta Krakowa organem założycielskim Szpitala.
 

Zarząd Szpitala:

puste zdjęcie

Dyrektor Szpitala

mgr Mariola Marchewka

Zdjęcie przedstawia Zastępcę Dyrektora Szpitala ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością - dr n. o zdr. Agnieszka Marzęcka-Wójcik

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością

Rzecznik Prasowy Szpitala

dr n. o zdr. Agnieszka Marzęcka-Wójcik

Puste zdjęcie

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Inwestycji

mgr inż. Piotr Nowakowski

Certyfikat Akredytacyjny
Na zdjęciu znajduje się informacja o przyznaniu certyfikatu zaświadczającym, że System Zarządzania Jakością wdrożony przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie jest zgodny z Normą ISO 9001:2015.
Na zdjęciu widnieje Załącznik nr 1, który zawiera wyjaśnienie działań realizowanych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Na zdjęciu widnieje Załącznik nr 2, który zawiera wyjaśnienie działań realizowanych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Na zdjęciu widnieje Załącznik nr 3, który zawiera wyjaśnienie działań realizowanych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

W chwili obecnej Szpital świadczy usługi medyczne w szpitalnym oddziale ratunkowym, w piętnastu oddziałach i w kilkunastu poradniach specjalistycznych. Posiada akredytację ministerialną na specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, ginekologii, chirurgii, neurologii, pediatrii, urologii, intensywnej terapii, ortopedii, medycyny ratunkowej. Przeprowadza staże lekarskie, pielęgniarskie, zatrudnia  rezydentów.

Szpital posiada 308 łóżka dla chorych oraz wykonuje pełen zakres usług diagnostycznych:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy (Odcinek Obserwacyjno – Diagnostyczny) – 13 (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Kardiologii  – 15 (w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego)

 

- Oddział Neurologii – 14 (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Udarowy – 16 (w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 8

 

- Oddział Położnictwa i Ginekologii z Onkologią – 32 (w tym 6 łóżek porodowych i 4 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią – 20 (w tym 5 łóżek intensywnej opieki medycznej, 15 łóżek dla noworodków)

 

- Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią – 35 (w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Chemioterapii - 8 (w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii – 40 (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc – 23 (w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Chorób Płuc z Okologią - 12 (w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Urologii z Onkologią – 20 (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Otolaryngologii – 12 (w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Dziecięcy – 20 (w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej)

 

- Oddział Urazowo-Ortopedyczny – 20 (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej)


Dyrektor postanowiła uczynić wszystko, aby szpital został modelową placówką służby zdrowia w mieście i regionie. Priorytetem w tym planie było zabezpieczenie funduszy na utrzymanie najwyższej klasy kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, w oparciu o zmodernizowaną bazę diagnostyczno-terapeutyczną i techniczną. W pierwszych krokach tego planu, administracja ekonomiczna szpitala została usprawniona aby uniknąć dotychczasowych strat finansowych. Wkrótce potem w szpitalu uruchomiono tomografię komputerową, a także centralną poradnię ultrasonograficzną oraz centralne USG.

W kwietniu 2003 roku Szpital otrzymał wysokiej klasy aparat do badań echokardiograficznych, zakupiony przez Fundację "Pomóż Swojemu Sercu" dla Oddziału Kardiologii. Dzięki nowej aparaturze można bardzo precyzyjnie ocenić między innymi budowę czynność mięśnia sercowego.

6 maja 2003 roku do Szpitala zakupiony został generator ultradźwiękowy, który wykorzystywany jest do oczyszczania nie gojących się zmian martwiczych, ran, owrzodzeń i odleżyn.

Dzień 23 grudnia 2003 roku był dla Szpitala i pacjentów korzystających z jego usług wydarzeniem ważnym ze względu na uroczyste otwarcie i poświęcenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kompleksu Poradni Specjalistycznych, których modernizacja została sfinansowana przez Urząd Miasta Krakowa oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Laboratorium wyposażone zostało w nowoczesny sprzęt, spełniający wymogi i normy europejskie, umożliwiający wykonanie szerokiego spektrum badań, koniecznych do pełnej i prawidłowej diagnostyki pacjenta. Posiada wdrożony nowoczesny system obsługi kodowania pacjentów, a także komputerowy odczyt wyników.

Zadbano o poprawę dostępności dojazdu karetek do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez zamontowanie szlabanu sterowanego elektromechanicznie wraz z instalacją wizyjną. Zostały również zmodernizowane dachy szpitala w budynku głównym i w budynku ks. Siemaszki, a także wewnętrzna instalacja zasilania w energię elektryczną szpitala. Podjęte zostały działania w zakresie likwidacji barier architektonicznych poprzez adaptację pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi wejściowych do poradni ambulatoryjnych od strony ulicy Prądnickiej oraz zakup i montaż platformy schodowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

18 lutego 2004 roku Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza otrzymał dwa nowoczesne aparaty do diagnostyki oraz przeprowadzania zabiegów operacyjnych - laparoskop oraz histeroskop. Większość sumy na sprzęt przekazał Rotary Club Kraków, a część środków pochodziła ze szpitala. Laparoskopia pozwala na wejście do jamy brzusznej bez konieczności cięcia. Histeroskop to aparat, który umożliwia lekarzom dokładne obejrzenie wnętrza jamy macicy i pełną diagnostykę. Do tej pory w Krakowie było tylko jedno tego typu urządzenie.

Kolejne miesiące 2004 r. to korzystny okres dla Szpitala, który przechodzi prawdziwe przeistoczenie. Modernizacje i remonty podnoszą standard pobytu pacjentów na oddziałach. Pierwotnie zamierzano wymieniać obniżany sufit. Po zdjęciu płyt okazało się, że kryje się pod nimi stary stylowy sufit, który został odnowiony . W tej części szpitala wyremontowano także patio. Linoleum zastąpił parkiet. Hol i korytarz pomalowano na ciepłe żółte barwy. Zmodernizowany został korytarz budynku głównego, hol główny, korytarz oddziału kardiologicznego oraz pomieszczenia w miejscu dawnego oddziału urologicznego, gdzie utworzone zostały gabinety ambulatoryjne.
Zmodernizowany został Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, wykonano prace zmierzające do utworzenia Oddziału Urazowo- Ortopedycznego oraz zakończono II etap prac w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zmiana wyglądu szpitala nie ogranicza się wyłącznie do jego wnętrza. Wokół budynku zostały zasadzone drzewka i krzewy. Kolejnym ważnym dla szpitala krokiem był wynik konkursu ofert na programy profilaktyczne dotowane ze środków Urzędu Miasta Krakowa w ramach programu "Zdrowy Kraków".

W latach 2004 - 2008 w szpitalu realizowane były programy profilaktyczne i prozdrowotne w ramach których zbadano ponad 12 tysięcy pacjentów.

Ponadto Szpital aktywnie uczestniczy w organizowaniu akcji "białych niedziel" zarówno na Rynku w Krakowie jak i w budynku szpitalnym. Z okazji obchodów 70 lecia działalności szpitala co dwa tygodnie organizowane były "białe niedziele" prowadzone przez pracowników poszczególnych oddziałów. Był to symboliczny prezent dla mieszkańców miasta i jego okolic. Ważnym wydarzeniem dla Szpitala było otrzymanie Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja roku 2004". Obecnie Szpital stara się o uzyskanie certyfikatu "Szpital przyjazny dziecku".

14 czerwca 2004 roku Szpital złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu to "Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie". Realizację projektu ukończono w grudniu 2005 roku. Łączna wartość realizowanego projektu wyniosła 9 874 378,89 złotych brutto.

Projekt obejmował:

Modernizację pomieszczeń dla potrzeb:
1. Obszaru resuscytacji zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
2. Oddziału Urazowo - Ortopedycznego
3. Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii
4. Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz zakup aparatury medycznej i wyposażenia, przystosowanie obiektu do poruszania się osób niepełnosprawnych ( parkingi dla niepełnosprawnych, wykonanie podjazdu, wymiana urządzeń dźwigowych)