Wymiana doświadczeń w ramach współpracy pomiędzy Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie a Robert Wood Johnson University Hospital at Hamilton, New Jersey, USA

W dniu 12 czerwca 2008 roku w ramach współpracy pomiędzy Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie a Robert Wood Johnson University Hospital at Hamilton, New Jersey USA, odbył się wykład pt. "Tick-transmitted infections - Bad golfer diseases".
Wykład wygłosił Janusz J. Godyń, MD, FCAP, FASCP, Professor of Pathology and Laboratory Medicine from University of Medicine and Dentistry of New Jersey - Robert Wood Johnson Medical School.
Wykład okazał się bardzo interesujący zwłaszcza dla lekarzy. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja.

Wymiana doświadczeń pomiędzy Szpitalami trwa od pięciu lat, a każda prezentacja wnosi wiele nowych informacji szczególnie dla pracowników Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie.


Medical information exchange between Narutowicz City Speciality Hospital at Krakow and Robert Wood Johnson University Hospital at Hamilton, New Jersey, USA.

    As a part of the cooperation and exchange of healthcare quality information between these two institutions, as initiated five years ago, we hosted Janusz J. Godyn, MD, FCAP, FASCP, Professor of Pathology and Laboratory Medicine from University of Medicine and Dentistry of New Jersey - Robert Wood Johnson Medical School.
Dr. Godyn met with the performance improvement leadership of Narutowicz City Specialty Hospital, exchanging the current trends and strategy in quality of healthcare services. In addition, in view of recent interest in golfing in this area and the international golf tournament in Krakow (Paczoltowice course), Dr. Godyn presented to the physicians a CME lecture : Tick-transmitted infections - Bad golfer diseases.

The participants were pleased with the presentation, giving it high marks. The leadership of Narutowicz Hospital considers this medical information exchange very beneficial to our community.

Współpraca zagraniczna
International Cooperation


W dniach 25 - 27 kwietnia 2007 roku, w ramach współpracy prowadzonej pomiędzy Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie a Robert Wood Johnson University Hospital at Hamilton, odbyły się dwie konferencje kliniko- patologiczne przeprowadzone w Szpitalu w Krakowie. Konferencje byly moderowane przez dr Janusza Godynia, profesora w Katedrze Patologii i Medycyny Laboratoryjnej University of Medicine and Dentistry of New Jersey - Robert Wood Johnson Medical School. Tematy dyskutowane włączały odczynową leukocytozę (25 IV 2007) i diagnostykę różniczkową niedokrwistości (27 IV 2007). Konferencje były ilustrowane danymi klinicznymi i obrazami patologicznymi przypadków z RWJ University Hospital at Hamilton I Instytutu Onkologii w Hamilton.

As a continuation of the medical information exchange between Narutowicz City Specialty Hospital and Robert Wood Johnson University Hospital at Hamilton, there were two clinicopathologic conferences moderated by Dr. Janusz Godyn in Krakow this week. On April 25, 2007, Dr. Godyn moderated a conference entitled Reactive Leukocytosis, and on April 27, 2007, a conference entitled Anemia The Diagnostic Differential. In both conferences, the discussed subjects were illustrated with clinical information and pathologic material of cases from RWJ University Hospital at Hamilton and Cancer Institute of New Jersey at Hamilton. 
 

Wizyta amerykańskich profesorów w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie.

W dniu 16.09.04 w godzinach przedpołudniowych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie odbyły się wykłady dwóch profesorów uniwersytetów amerykańskich: Prof. Johna Tomaszewskiego oraz Profesora Janusza Godynia. Spotkanie uświetnił Prof. dr hab. Jerzy Stachura, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ.

Renata Godyń - Swędzioł, dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie prowadzi współpracę z uniwersytecką kliniką w Hamilton, będącą częścią systemu University of Medicine and Dentistry of New Jersey - Robert Wood Johnson Medical School.

 

Współpraca z Niemcami


8 września w godzinach przedpołudniowych w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza Renaty M. Godyń - Swędzioł i dyrektora Kliniki Powiatowej München - Pasing pana Dietmara Mayera, mające na celu podjęcie współpracy.

Dyrektor Renata Godyń - Swędzioł zaprezentowała strukturę organizacyjną oraz system pracy w oddziałach i poradniach krakowskiego szpitala, natomiast zaproszony dyrektor Kliniki z Monachium przedstawił schemat organizacyjny funkcjonujący w monachijskiej klinice.

Dokonano także wymiany doświadczeń w sferze nowoczesnych metod leczenia i pielęgnacji chorych z uwzględnieniem specjalistycznej aparatury medycznej. Szczególne zainteresowanie gości wzbudziła pracownia kruszenia kamieni nerkowych falą wstrząsową generowaną zewnątrzustrojowo czyli aparat ESWL.

Równie ciekawa okazała się wizyta na nowocześnie wyposażonym bloku operacyjnym oddziału chirurgii.
Dyrektor Dietmar Mayer opowiedział natomiast o wysoko wyspecjalizowanym oddziale laryngologii oraz prowadzonej w jego obrębie diagnostyce i leczeniu schorzeń laryngologicznych.

Obydwie placówki posiadają zbliżona liczbę łóżek i zmagają się z podobnymi problemami - między innymi finansowymi. Dyrektorzy zgodnie uznali, że najważniejszy dla nich jest pacjent, jego zdrowie i zadowolenie.

- Jakość świadczonych przez nas usług powinna stać się priorytetem, a satysfakcja pacjentów - podstawowym kryterium oceny naszych działań - powiedziała Renata Godyń - Swędzioł.

Pod tym hasłem zdecydowano rozpocząć ścisłą współpracę dotyczącą wymiany doświadczeń w dziedzinie poprawy jakości służby zdrowia i możliwości rozwoju programów profilaktycznych, realizowaną między innymi poprzez wymianę personelu. 
 

Współpraca z USA


W dniach od 31 stycznia do 5 lutego 2003 roku dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza Renata Godyń - Swędzioł przeprowadziła w Stanach Zjednoczonych pięć spotkań roboczych z kierownictwem Akademickiego Systemu szpitalnego oraz w trzech szpitalach. Zainicjowała także kontakt z Polskim Klubem Uniwersyteckim i rozpoznała możliwości składania podań o dary finansowe na rzecz Szpitala Narutowicza.

Andrew Greene, dyrektor Robert Wood Johnson Health Network podsumował spotkanie propozycją wspólnej pracy nad grantami, dzięki którym jego system mógłby współpracować w wybranych dziedzinach z krakowskim szpitalem. Proponowane dziedziny to chirurgia tarczycy oraz kardiologia.     Spotkanie z Christy Stephenson, dyrektorką Robert Wood Johnson University Hospital at Hamilton, wzbogaciło jej wiedzę o Szpitalu Narutowicza i pogłębiło zamiar nawiązania formalnej współpracy między obydwoma szpitalami.
Dyrektor Renata Godyń - Swędzioł zwiedziła wielołóżkową izbę przyjęć nagłych przypadków (40 tysięcy przyjęć rocznie), wyposażoną w monitorowane łóżka oraz zapoznała się z systemem pneumatycznej komunikacji wewnątrzszpitalnej, łączącym oddziały z laboratorium i apteką. Obie panie dyrektor podpisały list intencyjny o sformalizowaniu współpracy między RWJ University Hospital at Hamilton i Szpitalem Narutowicza w Krakowie. Wizyta dyrektor Christy Stephenson w najbliższym czasie w Krakowie powinna przynieść dalsze wyniki.
   

Kolejna wizyta w Southern Ocean County Hospital miała na celu zapoznanie się Renaty Godyń - Swędzioł z komputerowym systemem wewnątrzszpitalnego rozprowadzania leków. System, wart pół miliona dolarów, gwarantuje bezbłędne wydawanie leków, jeśli chodzi o typ leku i jego dawkę. Leki są ściśle kontrolowane na poziomie pacjenta, jak i osoby wydającej je. Gwarancja poprawnego leku na daną chorobę zależy ciągle od osądu lekarza, ale informacje na temat alergii, chorób nerek i wątroby, a także interakcji leków są dostarczane do apteki zatwierdzającej leki.
   

Dyrektor Szpitala Narutowicza spotkała się również z profesorem i kierownikiem katedry patologii i wicedyrektorem do spraw lecznictwa RWJ University Hospital w New Brunswick w celu przygotowania gruntu dla możliwej współpracy w przyszłości.
Nawiązany został również kontakt z Polish University Club of New Jersey, który między innymi oferuje stypendia dla studentów.


Współpraca z Niemcami

W listopadzie 2002 r. starosta monachijski Heiner Janik zaproponował Renacie Godyń - Swędzioł, dyrektorowi Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza współpracę z Powiatową Kliniką München - Pasing, polegającą głównie na wymianie doświadczeń.
Niemiecka klinika dysponuje 442 łóżkami, jest więc nieco mniejsza od szpitala krakowskiego. Posiada oddziały: internistyczny, chirurgiczny, ginekologii i położnictwa, laryngologiczny, patologii i radiologii. Powiat monachijski wyposażył klinikę w akcelerator liniowy, laboratorium kliniczno-chemiczne i aptekę centralną, zaopatrującą również inna znacznie mniejszą klinikę.
   

W najbliższym czasie nastąpi spotkanie z dyrektorem niemieckiej kliniki w celu ustalenia sposobu i zakresu fachowej wymiany, mającej przynieść korzyści obu szpitalom.


Współpraca z kliniką amerykańską

Renata Godyń - Swędzioł, dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie poczyniła już pierwsze kroki w kierunku nawiązania ścisłej współpracy z uniwersytecką kliniką Hamilton, będącą częścią systemu University of Medicine and Dentistry of New Jersey - Robert Wood Johnson Medical School. Dyrektor została zaproszona przez dyrektora amerykańskiej kliniki Christy Stephenson do złożenia wizyty w tejże klinice, w celu przedyskutowania współpracy między szpitalami, dotyczącej wymiany doświadczeń w dziedzinie poprawy jakości służby zdrowia i możliwości rozwoju programów edukacyjnych w zakresie usług klinicznych i opieki pielęgniarskiej.

 

Amerykańska klinika dostarcza na najwyższym poziomie podstawowej i specjalistycznej opieki dużej liczbie mieszkańców środkowego New Jersey, a dowodem tego są liczne nagrody stanowe, regionalne i krajowe. Wymienić należy Nagrodę Gubernatora Stanu New Jersey w dziedzinie najwyższych osiągnięć w jakości usług (złoty medal). Poziom zadowolenia z usług szpitala wśród pacjentów jest od dłuższego czasu niezmienny i wynosi ponad 92%, spośród 700 szpitali w całym kraju.


Dyrektor szpitala Christy Stephenson podkreśliła potrzebę współpracy nie tylko miedzy administracjami obu szpitali, ale przede wszystkim współpracę w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Zaistniała sposobność intelektualnego inwestowania w pielęgniarstwo szpitalne, co w dalszych planach może pomóc szpitalowi im. Narutowicza osiągnąć pozycję wiodącego szpitala krakowskiego.