Specjalista Jolanta Kukułka - Licencjat Dietetyki

mgr Elżbieta Niederle - Pielęgniarka Specjalista 

Telefon: 12 25 78 484, 12 25 78 418

E-mail: marketing@narutowicz.krakow.pl

"Idea promocji zdrowia zakłada, że ludzie, wspólnie reagując na występujące zagrożenia uzupełniają się w działaniach w celu likwidacji lub ograniczenia niekorzystnych warunków, czynników wpływających na zdrowie.

Jednym z przykładów takiego wzajemnego uzupełniania się jest współpraca Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie i Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji programów oraz akcji profilaktycznych i promujących zdrowie. Działania na rzecz promocji zdrowia obu tych instytucji polegają głównie na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych (długofalowe) oraz organizowaniu akcji profilaktycznych (jednorazowe). " 
 

Dni ważne dla promocji zdrowia

25 - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
04 - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 11 - Światowy Dzień Chorego
18 - Europejski Dzień Mózgu 22 - Światowy Dzień Wody 24 - Światowy Dzień Gruźlicy
07 - Światowy Dzień Zdrowia 15 - Dzień Trzeźwości 17-24 - Tydzień dla Serca 22 - Światowy Dzień Ziemi
05 - Europejski Dzień Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych 6-12 - Tydzień PCK 18 - Światowy Dzień Rodziny 31 - Światowy Dzień bez Tytoniu 26 maj - 1 czerwiec - Tydzień Promocji Karmienia Piersią 9 (w Polsce)
4-24 - Dni Walki z Rakiem 5-11 - Tydzień Ochrony Środowiska 24 - Światowy Dzień Osteporozy 26 - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
1-7 - Światowy Tydzień Karmienia Piersią
21 - Światowy Dzień Choroby Alzheimera 22 - Europejski Dzień bez Samochodu 30 - Światowy Dzień Serca
- Miesiąc Profilaktyki Raka 10 - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 16 - Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem 24 - Europejski Dzień Otyłości
14 - Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy trzeci czwartel listopada - Dzień Rzucania Palenia 22-26 - Dni Krwiodawstwa
01 - Światowy Dzień Walki z AIDS