Personel:

mgr inż. Beata Sobula - Kierownik Działu Promocji Zdrowia i Marketingu

Jolanta Kukułka - Z-ca Kierownika Działu Promocji Zdrowia i Marketingu

Joanna Owsiak - Starszy Inspektor

mgr Aneta Piwińska - Inspektor

 

Telefon: 12 25 78 238, 12 25 78 556

E-mail: marketing@narutowicz.krakow.pl

Idea promocji zdrowia zakłada, że ludzie, wspólnie reagując na występujące zagrożenia uzupełniają się w działaniach w celu likwidacji lub ograniczenia niekorzystnych warunków i czynników wpływających na zdrowie.

Jednym z przykładów takiego wzajemnego uzupełniania się jest współpraca Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie i Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji programów oraz akcji profilaktycznych i promujących zdrowie. Działania na rzecz promocji zdrowia obu tych instytucji polegają głównie na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych (długofalowe) oraz organizowaniu akcji profilaktycznych (jednorazowe).  
 

Certyfikat Szpital Promujący Zdrowie