Uroczystość oddania do użytku i poświęcenia aparatury medycznej zakupionej do Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

W dniu 21 grudnia 2017 roku, o godz. 12.00,  Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - dr n. med. Renata Godyń – Swędzioł, rozpoczęła uroczystość przywitaniem przybyłych gości. Następnie głos zabrał Pan
dr hab. n. med. Andrzej Kulig - Wiceprezydent Miasta Krakowa. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie przyznanego Szpitalowi Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, którego dokonał Pan Włodzimierz Biel – Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland.

Pani Dyrektor Szpitala zaprezentowała w formie multimedialnej zakupiony sprzęt medyczny wraz z kosztami zakupu oraz poinformowała o wysokości dotacji dla Szpitala przyznanej w latach od 2002 do 2017 roku z budżetu Miasta Krakowa, która wyniosła 81 173 367 zł. Natomiast łączny koszt aparatury zakupionej w 2017 roku wyniósł  7 185 101,35 zł.

Dyrektor Szpitala poinformowała też o zakupie sprzętu informatycznego ( w tym 200 komputerów) oraz modernizacji szpitalnej sieci informatycznej, możliwych dzięki dotacji z budżetu Miasta Krakowa wynoszącej 2 000 000 zł. Zaznaczyła także, że w szpitalu realizowany jest projekt Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Łączna wartość realizowanego projektu to około 30 500 000 zł, w tym środki Unii Europejskiej: 7 187 399,95 zł, pozostałe środki to wkład własny i środki niezakwalifikowane do dofinansowania, które pokrywa Miasto Kraków w wysokości około 23 300 000 zł.

Następnie Dyrektor Renata Godyń- Swędzioł wraz z Panem Wiceprezydentem Andrzejem Kuligiem dokonali uroczystego, symbolicznego przecięcia wstęgi i oddania do użytku nowo zakupionej aparatury medycznej. Następnie Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Profesor Marek Jędraszewski -Metropolita Krakowski dokonał poświęcenia zakupionej aparatury medycznej. Po części oficjalnej goście i pracownicy szpitala zostali zaproszeni na uroczysty opłatek.

Uroczystość uświetnił zespół  Cracowie Ensemble pod przewodnictwem Pawła Wójtowicza.

 

Agnieszka Marzęcka

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

 

Szczegółowe informacje:

  1. Informacja o projekcie realizowanym przez Szpital

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie realizowany jest projekt Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Łączna wartość realizowanego projektu to około 30 500 000 zł, w tym środki Unii Europejskiej: 7 187 399,95 zł, pozostałe środki to wkład własny i środki niezakwalifikowane do dofinansowania, które pokrywa Miasto Kraków w wysokości około 23 300 000 zł.

Szczegółowe rozliczenie projektu po zakończeniu jego realizacji,   przypada na czerwiec 2019 rok. Projekt realizowany jest w latach od 2016 do 2019r.

 

2. Informacja o zakupionej aparaturze medycznej:

W roku 2017 do Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie została zakupiona aparatura medyczna za łączną kwotę 7 185 101,35 zł.

Środki na zakup aparatury medycznej pochodziły z budżetu Miasta Krakowa.

Wśród zakupionej aparatury znalazły się: przyłóżkowy aparat RTG i cyfrowy aparat rentgenowski, zakupione dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, ultrasonografy zakupione do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łóżka
z wyposażeniem do oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Neurologii, Otolaryngologii, Ginekologiczno – Położniczego, i Dziecięcego. Dla Oddziału Kardiologicznego zakupiono echokardiograf, a dla oddziału Otolaryngologicznego – mikroskop operacyjny z torem wizyjnym oraz Unit laryngologiczny ze stroboskopem. Wśród sprzętów zakupionych dla oddziałów szpitalnych  znalazły się też: Aparat do hemodializy z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej, inkubator noworodkowy, stanowisko do resuscytacji noworodka, pompy infuzyjne objętościowe i strzykawkowe, aparat do hemodializy z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej, respirator, Urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej, kardiotokografy, Narzędzia operacyjne, laparoskopowe, kriostat, elektrokardiograf, myjnia do kaczek i basenów, bronchoskop, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran, urządzenie do terapii tlenowej, wózek reanimacyjny, aparat do kriochirurgii, pulsoksymetry, pompa artroskopową z wyposażeniem artroskopowym, lampa zabiegowa.

3. Informacja o zakupie sprzętu informatycznego i modernizacji sieci informatycznej

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Miasta Krakowa wynoszącej 2 000 000 zł dokonano zakupu sprzętu informatycznego ( w tym 200 komputerów) oraz zmodernizowano szpitalną sieć informatyczną.

4. Informacja o przyznanym certyfikacie i działaniach na rzecz poprawy jakości:

W czerwcu 2017 roku odbył się audyt recertyfikacyjny, przeprowadzony przez audytorów zewnętrznych, który był jednocześnie transferem na nową normę
 ISO 9001: 2015. W związku ze spełnieniem przez Szpital wymogów tej Normy, Szpitalowi przyznano Certyfikat potwierdzający spełnienie zawartych w Normie wymagań.
Certyfikat obejmuje następujący zakres: diagnostykę, leczenie, pielęgnację, promocję zdrowia i profilaktykę we wszystkich oddziałach i poradniach Szpitala.

Szpital posiada też aktualny Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia, który obowiązuje do dnia 16 grudnia 2019 roku.

W Szpitalu systematycznie prowadzone są działania mające na celu doskonalenie jakości świadczonych usług.