"Chirurgiczne leczenie skrajnej otyłości"

29 kwietnia 2003 r. odbyła się sesja naukowo - szkoleniowa pt. "Chirurgiczne leczenie skrajnej otyłości" zorganizowana w formie telekonferencji wspólnie z Centrum Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej szpitala Mount Sinai w Nowym Jorku.

W ramach sesji po raz pierwszy została wykonana pokazowa operacja laparoskopowego opaskowania żołądka. Przeprowadzili ją dr Matthias Scheyer z Austrii i prof. Edward Stanowski, przewodniczący Sekcji Videochirurgii Tow. Chir. Pol. w Warszawie.

- Po raz pierwszy w Polsce zastosowaliśmy najnowszy model opaski, która jest miękka, można ją od razu laparoskopowo wprowadzić na miejsce i można ją też w każdej chwili w ten sam sposób usunąć. Można tez regulować stopień jej przepustowości, w zależności od samopoczucia pacjenta i spadku wagi - powiedział docent Roman M. Herman, kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii CMUJ, działającej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie.
Najnowocześniejsza opaska, która już uzyskała atest polski, jest produktem austriackim. Podczas naukowo - szkoleniowej sesji odbyły się także prelekcje pt.: "Leczenie otyłości - zasady postępowania" wygłoszoną przez dr med. Katarzynę Cyganek z Katedry i Kliniki Chorób Matabolicznych CMUJ oraz "Podstawy chirurgicznego leczenia skrajnej otyłości", którą poprowadził doc. dr hab. R. M. Herman.

Sponsorem sesji naukowo - szkoleniowej "Chirurgiczne leczenie skrajnej otyłości" była firma MEDIM, dystrybutor f. Karl Storz i AMI, producent opasek żołądkowych.