W dniu 22 marca 2016 roku o godzinie 13.00 odbyła się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej Pracowni Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni, zakupionego Tomografu Komputerowego oraz innej aparatury medycznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi w oddawanych do użytku inwestycjach dokonał Prof. Jacek Majchrowski-Prezydent Miasta Krakowa z dr. n. med. Renatą Godyń-Swędzioł- Dyrektor Szpitala. Zmodernizowane pomieszczenia oraz sprzęt i aparatura medyczna zostały poświęcone przez Jego Eminencję Księdza Kardynała-Stanisława Dziwisza- Metropolitę Krakowskiego.

W czasie uroczystości Dyrektor Renata Godyń-Swędzioł zaprezentowała w formie multimedialnej zmodernizowane pomieszczenia i aparaturę medyczną. Można też było zobaczyć jak wyglądały te pomieszczenia szpitala przez modernizacją. Prof. Jacek Majchrowski- Prezydent Miasta Krakowa podkreślił, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat na inwestycje zrealizowane w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przekazano z budżetu Miasta Krakowa blisko siedemdziesiąt milionów.

W czasie uroczystości Pan Józef Pilch-Wojewoda Małopolski dokonał wręczenia zasłużonym pracownikom odznaczeń, które zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 roku za zasługi
w działalności na rzecz ochrony zdrowia, odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi - Pani dr Barbara Szymańska.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2014 roku i 10 października 2014 roku, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
Pan dr Janusz Grodecki
Pan dr Marek Gałka

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczony został:
Pan Andrzej KOMENDA
Uroczystość została uświetniona występem zespołu Cracowie Ensemble pod przewodnictwem Pawła Wójtowicza.


Agnieszka Marzęcka
Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie