Dzień Kliniczny Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza

Konferencja naukowo - szkoleniowa

W sobotę 24 maja 2003 r. w godzinach 9.00 - 13.00 odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa zorganizowana wspólnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Miejscem spotkania była siedziba Fundacji na Rzecz Szpitala im. G. Narutowicza przy ul. Ks. Siemaszki 17.
Uczestnicy konferencji otrzymali 3 punkty edukacyjne zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24. 05. 2002 r.

PROGRAM

9.00 - otwarcie obrad
9.10 - 10.05 - sesja naukowo - szkoleniowa I

1.    "Rola Statyn i Fibratów oraz najnowsze wytyczne żywieniowe w profilaktyce choroby wieńcowej" (dr med. Janusz Grodecki) - 25 min.
2.    "Satysfakcja pacjentów w różnych jednostkach Opieki Zdrowotnej" (dr med. Grzegorz Margos) - 15 min.
3.    "Wskazania do leczenia operacyjnego w chorobach tarczycy" (dr med. Aleksander Konturek) - 10 min.
4.    "Śródoperacyjne oznaczanie PTH" (dr med. Marcin Barczyński) - 5 min.

Przerwa

10.15 - 11.10 - sesja naukowo - szkoleniowa II

5.    "Chirurgiczne leczenie otyłości w świetle aktualnych możliwości" (dr hab. med. Roman M. Herman) - 25 min.
6.    "Problemy dysuryczne w praktyce lekarza rodzinnego" (dr med. Marek Gałka) - 15 min.
7.    "Problematyka laryngologiczna w praktyce lekarza pierwszego kontaktu" (dr med. Marek Westrych) - 15 min.

Przerwa

11.30 - 13.00 - sesja naukowo - szkoleniowa III

8.    "Żylaki odbytu a inne schorzenia proktologiczne" (dr med. Piotr Wałęga) - 15 min.
9.    "Zespół jelita drażliwego" (dr med. Tomasz Cegielny) - 15 min.
10.    Prezentacja firmy Solvay Pharma - 10 min.
11.    "Wyniszczenie w zaawansowanej chorobie nowotworowej" (dr med. Filip Reś) - 15 min.
12.    Prezentacja firmy Bristol - Myers Squibb - 10 min.
13.    Podsumowanie obrad i zakończenie.

Dodatkowe informacje, również dotyczące tematyki szkoleń, można uzyskać w sekretariacie III Katedry Chirurgii Ogólnej CMUJ. Tel. 012 633-19-95.

Sponsorzy Dnia Klinicznego:
Glaxo Smith Kline
Sanofi Synthelabo
Solvay Pharma
Polpharma
Bristol - Myers Squibb