Na Zdjęciu Lek. med. Rafał Ryzner

Kierownik – Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
lek. med. Rafał Ryzner

na zdjęciu Danuta Brzezicka

Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Danuta Brzezicka

Telefony:

Gabinet Kierownika 12 25 78 604

Gabinet Oddziałowej 12 25 78 279

Sekretariat 12 25 78 303

SOR  internistyczny 12 25 78 280

SOR urazowy 12 25 78 424

Segregacja medyczna (TRIAGE) 12 25 78 472, 12 25 78 771

Dyżurka lekarska 12 25 78 604

Dyżurka pielęgniarek 12 25 78 772

Transport - karetki 12 25 78 700

Recepcja (koszty leczenia) 12 25 78 672

Portiernia 12 25 78 668

e-mail:    sor@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

lek. med. Rafał Ryzner - specjalista medycyny ratunkowej

lek. med. Konrad Jędrychowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista   medycyny ratunkowej

lek. med. Małgorzata Szczerba - specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Piotr Hankus - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

lek. med. Piotr Kowalczyk

 

Danuta Brzezicka - Pielęgniarka Oddziałowa  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

mgr Elżbieta Młynarczyk - Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

mgr Anna Drygajło - p.o. Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

 

Sekretarz medyczny:

Janusz Piwowarski

 

Lokalizacja na terenie szpitala:

Przyziemie - Budynek Ks. Siemaszki.

 

Profil i specyfika oddziału:

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • Ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała.
 • Nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takimi jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/użądlenie, alergia itp.
 • Ostrym zatruciem - w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, używkami itp.
 • Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych. Może to być nagła choroba układu krążenia, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego lub ostrą infekcją.

Przejawia się najczęściej:

 • nagłym bólem w klatce piersiowej,
 • nagłymi zaburzeniami rytmu serca,
 • nagłą dusznością,
 • nagłym silnym bólem głowy,
 • nagłą utratą przytomności/zaburzeniami świadomości
 • napadem drgawek,
 • nagłymi zaburzeniami widzenia, słuchu, czucia, mowy,
 • nagłym bólem brzucha,
 • uporczywymi masywnymi wymiotami,
 • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 • nagłym silnym krwawieniem z dróg rodnych,
 • nagłą wysoką gorączka.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jedną z sześciu placówek w Krakowie, które współpracują w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego na terenie Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego. Celem działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest udzielanie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach, urazach oraz zatruciach. Prowadzona jest tutaj diagnostyka, obserwacja i leczenie. Od początku działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, to jest od stycznia 2013 roku, przyjmowanych jest średnio 100 -120 pacjentów dziennie.  Od 2012 roku Szpital dysponuje całodobowym lądowiskiem dla helikopterów. Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia obowiązujące w ratownictwie standardy, jest również przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

­­Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 8 łóżkami oraz nowoczesnym sprzętem medycznym, dzięki któremu możliwe jest diagnozowanie i leczenie, a także przywracanie i podtrzymywanie funkcji życiowych pacjentów zagrożonych na skutek ostrych stanów internistycznych, zatruć, wypadków czy różnego typu urazów. W oddziale prowadzona jest  wstępna diagnostyka obrazowa i laboratoryjna oraz zabiegi tak zwanej  „małej chirurgii”. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych dzieciom. W przypadkach wymagających konsultacji z lekarzem pediatrą, jest ona przeprowadzana w Punkcie Konsultacyjnym Oddziału Dziecięcego. Przyjęcie pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  prowadzone jest w systemie TOP-SOR (pobranie bloczka z biletomatu według kolejności zgłaszania się do Szpitala). Po przyjęciu do Oddziału pacjenci przechodzą wstępną segregację. Segregacja ma na celu identyfikację osób, którym należy udzielić pomocy w pierwszej kolejności. O kolejności przyjęcia pacjenta decydują jedynie wskazania medyczne. TRIAGE jest przeprowadzany przez wykwalifikowaną pielęgniarkę bądź ratownika medycznego u wszystkich pacjentów zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  (również przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pacjenci są poddani segregacji po zarejestrowaniu w recepcji SOR. Pielęgniarka/ratownik medyczny w TRIAGE przeprowadza krótki wywiad, badanie wstępne oraz dokonuje pomiaru podstawowych parametrów i oceny podstawowych funkcji życiowych. Stwierdza lub wyklucza stan nagły zagrożenia zdrowotnego według zasad segregacji medycznej, na podstawie której pacjent zostaje zakwalifikowany do jednej z pięciu grup i w zależności od grupy, do której zostaje zakwalifikowany ustalona jest kolejność przyjęcia. Pacjenci po przejściu TRIAGE są wzywani do gabinetów przez system, zgodnie z numerem w kolejce wyświetlanym na ekranie.  W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zapewnia się możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną.

 

Informacje dodatkowe:

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie specjalizacji z medycyny ratunkowej.

 

Odwiedziny i kontakt z rodziną: 

Pacjentów przebywających na sali obserwacyjnej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego można odwiedzać po wcześniejszym ustaleniu z personelem Oddziału.