Lek. med. Konrad Jędrychowski

Kierownik – Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
Lek. med. Konrad Jędrychowski

Lek. med. Marta Antosz

Zastępca Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Lek. med. Marta Antosz

mgr Urszula Drabik

Pielęgniarka Oddziałowa - Szpitalny Oddział Ratunkowy
mgr Urszula Drabik

mgr Elżbieta Młynarczyk

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej - Szpitalny Oddział Ratunkowy
mgr Elżbieta Młynarczyk

Telefony:

Gabinet Kierownika 12-25-78-604

Gabinet Oddziałowej 12-25-78-279

SOR 12-25-78-280

Segregacja medyczna 12-25-78-472

Dyżurka lekarska 12-25-78-604

Dyżurka pielęgniarek 12-25-78-772

Transport - karetki 12-25-78-700

Kierownik Działu Transportu 12-25-78-700

Koszty leczenia 12-25-78-672

Recepcja 12-25-78-672

Portier 12-25-78-668

Liczba łóżek: 13 

Personel:

lek. med. Rafał Ryzner – specjalista medycyny ratunkowej

lek. med. Strzeszyński Łukasz – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Piotr Hankus - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał na bazie dotychczas istniejącej Izby Przyjęć. Posiada bardzo nowoczesny oddział wyposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną, która została zakupiona ze środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Zintegrowane Ratownictwo Medyczne". Adaptacja istniejącej Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego została sfinansowana z budżetu Miasta Krakowa. Uroczyste otwarcie oddziału nastąpiło 23 grudnia 2003 r. w obecności znamienitych gości. Aktualnie posiadamy akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie specjalizacji z medycyny ratunkowej.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajdują się:

- pokój segregacji medycznej

- sala wzmożonego nadzoru medycznego

- sala resuscytacyjna

- sale obserwacyjne łóżkowe

- sale dla stanów terminalnych tzw. separatki

- pomieszczenie dla dokonywania dekontaminacji

- sala do wykonywania opatrunków gipsowych

- sala zabiegowa

- sala operacyjna

- sekretariat medyczny

- dyżurki lekarskie, sanitariuszy i pielęgniarek

- pomieszczenia przynależne

System pracy na oddziale polega na udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach, urazach, zatruciach. Prowadzona jest tutaj szybka diagnostyka, obserwacja i leczenie.

Rocznie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyjmowanych jest około 44 tys. osób.

Realizacja projektu, który był dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej oraz Urzędu Miasta Krakowa, przyczyniła się do kompleksowego wyposażenia oddziału w nowoczesną aparaturę medyczną.

Od dnia 20.12.2011r. SOR dysponuje lądowiskiem dla helikopterów.