Zdjęcie Mgr Lilla Renata Winnicka-Pancerz

Kierownik – Zespołu Bloków Operacyjnych
mgr Lilla Renata Winnicka-Pancerz

Zdjęcie Mgr Maria Barbara Lichoń

Pielęgniarka Oddziałowa Zespołu Bloków Operacyjnych ds. Pielęgniarek i Położnych Instrumentariuszek

mgr Maria Barbara Lichoń

Telefony:

Kierownik: 12-25-78-373

Pielęgniarka Oddziałowa ds. Pielęgniarek i Położnych Instrumentariuszek: 12-25-78-373

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej ds. Pielęgniarek i Położnych Anestezjologicznych: 12-25-78-371

Sekretariat: 12 25-78-371

 

Lokalizacja Zespołu Bloków Operacyjnych na terenie Szpitala:

Zespół Bloków Operacyjnych mieści się na 5 piętrze budynku szpitala.

 

Profil i specyfika Zespołu Bloków Operacyjnych:

Zespół Bloków Operacyjnych został utworzony w celu całodobowego utrzymania w stanie gotowości i przygotowania sal operacyjnych, aparatury i sprzętu medycznego wraz z instrumentarium do zabiegów operacyjnych przeprowadzonych zarówno w trybie planowym jak i nagłym. Zespół Bloków Operacyjnych sprawuje także opiekę nad pacjentami po zabiegach przebywającymi na Sali Nadzoru Poznieczuleniowego, wymagającymi monitorowania najważniejszych czynności życiowych.

W skład Zespołu Bloków Operacyjnych wchodzi 6 nowoczesnych sal operacyjnych - w pełni klimatyzowanych, Sala Nadzoru Poznieczuleniowego, Sala Przygotowania Pacjenta oraz zaplecze socjalne. W Zespole Bloków Operacyjnych pracuje łącznie  ponad 70  osób posiadających odpowiednie wykształcenie.

Utworzenie Zespołu Bloków Operacyjnych umożliwia prowadzenie w Szpitalu procedur i świadczeń medycznych na większą skalę niż dotychczas, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych, a także bezpośrednio przekłada się na obniżenie śmiertelności i odsetka powikłań chorych, poprawę jakości świadczeń medycznych i zmniejszenie współczynnika zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Nowocześnie wyposażony Blok Operacyjny umożliwia wykorzystanie procedur małoinwazyjnych, co wpływa na komfort i poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych.

W Zespole Bloków Operacyjnych rocznie przeprowadzanych jest ok. 6 000 zabiegów operacyjnych, z czego część to zabiegi laparoskopowe i endoskopowe. Te mało inwazyjne operacje możliwe są dzięki posiadanym zestawom do laparoskopii, histeroskopii.

Naczelną zasadą obowiązującą w naszych Blokach Operacyjnych jest zapobieganie zakażeniom szpitalnym, stąd też ciągłe szkolenia w tym zakresie całego personelu i stała współpraca z zespołem kontroli, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, co podnosi jakość świadczonych usług.

W Zespole  Bloków Operacyjnych wykonywane są zabiegi o szerokim profilu z zakresu:

- chirurgii ogólnej z onkologią

- chirurgii urazowo-ortopedycznej (łącznie z zabiegami operacyjnymi kręgosłupa)

- ginekologii z onkologią

- otolaryngologii

- urologii z onkologią

- wszczepiane są rozruszniki i kardiowertery.