Zdjęcie Mgr Lilla Renata Winnicka-Pancerz

Kierownik – Zespołu Bloków Operacyjnych
mgr Lilla Renata Winnicka-Pancerz

Zdjęcie Mgr Maria Barbara Lichoń

Pielęgniarka Oddziałowa Zespołu Bloków Operacyjnych ds. Pielęgniarek i Położnych Instrumentariuszek

mgr Maria Barbara Lichoń

Telefony:

Kierownik: 12-25-78-373

Pielęgniarka Oddziałowa ds. Pielęgniarek i Położnych Instrumentariuszek: 12-25-78-373

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej ds. Pielęgniarek i Położnych Anestezjologicznych: 12-25-78-371

Sekretariat: 12-25-78-371

 

Zespół Bloków Operacyjnych to dział Szpitala, w którym pracuje łącznie ponad 65 osób wykwalifikowanego personelu. Do zabiegów operacyjnych asystują pielęgniarki instrumentariuszki posiadające w większości specjalizację i kursy kwalifikacyjne. Ich pracą kieruje Pielęgniarka Oddziałowa Zespołu Bloków Operacyjnych ds. Pielęgniarek i Położnych Instrumentariuszek. Pacjentami w czasie operacji i w salach wybudzeń opiekują się doświadczone i wysoko wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczne, pomagające w znieczuleniach lekarzom anestezjologom. Pracą pielęgniarek anestezjologicznych zarządza p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Zespołu Bloków Operacyjnych ds. Pielęgniarek i Położnych Anestezjologicznych. W pracy Zespołu pomagają panie sanitariuszki oraz ekipa sprzątająca. W Zespole Bloków Operacyjnych wykonywane są zabiegi o szerokim profilu z chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii, otolaryngologii i urologii, a także wszczepiane są rozruszniki serca.

W skład Zespołu Bloków Operacyjnych wchodzi 6 sal operacyjnych, 2 sale wybudzeń, zaplecze. Sale operacyjne rozmieszczone są na dwóch piętrach, z których jedno jest klimatyzowane i odnowione zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami. Na każdym piętrze znajdują się 3 sale operacyjne i sala wybudzeń. Personel Zespołu Bloków Operacyjnych asystuje również do operacji cięć cesarskich i zabiegów, które odbywają się w sali endoskopowej.

Zespół Bloków Operacyjnych powstał w 1999 roku w miejsce działających do tamtej chwili czterech, niezależnych bloków podporządkowanych oddziałom operacyjnym .W 2002 roku do Zespołu Bloków Operacyjnych zostały włączone pielęgniarki anestezjologiczne. Połączenie wymogło wprowadzenie standardów postępowania i przygotowywania do zabiegów operacyjnych we wszystkich salach operacyjnych. Pozwoliło na ujednolicenie dokumentacji, dokonanie korzystnego wyboru materiału szewnego i opatrunkowego, efektywne wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej oraz utworzenia bazy danych dla liczenia kosztów. Połączenie zespołów pozwala na systematyczne podnoszenie kwalifikacji zespołu w ramach przeprowadzanych rotacji i szkoleń.

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest naczelną zasadą obowiązującą w naszych Blokach Operacyjnych. Stąd też ciągłe szkolenia w tym zakresie całego personelu i stała współpraca z Komitetem ds. Zakażeń Szpitalnych, co także podnosi jakość świadczonych usług.

W roku 2018 personel Zespołu Bloków Operacyjnych uczestniczył w prawie 5917 operacjach, które trwały ponad 12346 godzin. Część z nich to zabiegi endoskopowe.