Zdjęcie lek. Łukasz Curyło

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem Urologii z Onkologią 

lek. Łukasz Curyło - specjalista urolog, FEBU

lek. Szymon Zięba

Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Urologii z Onkologią 

lek. Szymon Zięba - specjalista urolog, FEBU

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii z Onkologią  Mgr Anna Starba-Arabska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii z Onkologią 

mgr Anna Starba-Arabska

Telefony:

Sekretariat : 12 25 78 730

Dyżurka lekarska: 12 25 78 531

Pracownia ESWL: 12 25 78 439

Poradnia Urologiczna: 12 25 78 431

Rejestracja do biopsji stercza: 12 25 78 439

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 25 78 331

Dyżurka pielęgniarek: 12 25 78 529

email: urologia@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

lek. Łukasz Curyło – specjalista urolog, FEBU

lek. Szymon Zięba - specjalista urolog, FEBU

dr n. med. Marek Sandheim - specjalista urolog, FEBU

dr n. med. Wojciech Glazar - specjalista urolog, FEBU

lek. Tomasz Penar - specjalista urolog, FEBU

lek. Dominik Mucharski - specjalista urolog, FEBU

lek. Ryszard Mostowicz-Szulewski - specjalista urolog

 

Lekarze w trakcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim:

lek. Adrian Wójcik - specjalista chirurg

lek. Anatol Polatewicz - specjalista chirurg

 

Lekarze rezydenci:

lek. Oskar Dyba

lek. Zbigniew Pisarski

lek. Sebastian Hajduk

lek. Jakub Kusionowicz


Sekretarka medyczna :

Ewa Kaczmarczyk

Paulina Kawka

 

Lokalizacja oddziału w szpitalu:

Oddział znajduje się na 2 piętrze w budynku  głównym Szpitala

 

Profil i specyfika oddziału:

Samodzielny oddział urologiczny postał na przełomie roku 1947 i1948, hospitalizowanych jest w nim rocznie około 1800 pacjentów. Oddział świadczy usługi w pełnym zakresie operacyjnej urologii otwartej laparoskopowej oraz endoskopowej, dysponujemy nowoczesną salą endoskopową, pracownią ESWL, pracownią diagnostyki chorób stercza i urodynamiki. Chorzy w Oddziale otoczeni są profesjonalną opieką doświadczonego zespołu pielęgniarskiego.  Zatrudniamy w oddziale specjalistów urologów  posiadających tytuł Fellow of European Board of Urology (FEBU) oraz specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej. Oddział prowadzi diagnostykę urologiczną, również z wykorzystaniem programu szybkiej ścieżki onkologicznej (DILO).

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Pełny zakres operacyjnej urologii laparoskopowej oraz otwartej w tym :

a) operacje gruczołu krokowego w przebiegu choroby nowotworowej, usunięcie pęcherza moczowego, nerki, cewki moczowej i jąder

     - operacje usunięcia nerki wraz z wzrastającym czopem do żyły głównej dolnej

     - operacje nerkooszczędne (NSS)

b) zaopatrywanie urazów narządów układu moczowego

c) zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie górnych i dolnych dróg moczowych – wady rozwojowe, choroby prącia, przetoki moczowe.

d) wszczepianie sztucznego zwieracza u mężczyzny z nietrzymaniem moczu

e) zakładanie stentu moczowodowego w przypadku nawracających zwężeń

 

Operacje endoskopowe:

a) w przebiegu kamicy moczowej i chorób nowotworowych dróg moczowych w tym:

- przezskórna nefrolitotrypsja (PCNL).

- ureterorenoskopowa litotrypsja ureterorenoskopem półsztywnym oraz giętkim na drodze wstępującej z wykorzystaniem lasera holmowego Quanta System 150 W (URSL, RIRS).

 - przezcewkowa elektroresekcja guzów pecherza moczowego (TURBT).

b) operacje przeszkody podpęcherzowej w tym:

- adenomektomia laparoskopowa

- przezcewkowa elektroresekcja prostaty (TURP, TUIP)

- enukleacja gruczołu krokowego (HOLEP)

- endoskopowe nacięcie zwężenia cewki moczowej (UIO)

Pozaustrojowa litotrypsja falą uderzeniową (ESWL).

 

Wykonywane zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne:

Biopsja gruboigłowa przezodbytnicza prostaty z wykorzystaniem ultrasonografii transrektalnej (TRUS + BGI).

Urodynamiczne badanie dolnych dróg moczowych.

Badania endoskopowe dróg moczowych (urethrocystoskopia, ureterorenoskopia).

 

Informacje dodatkowe:

Kwalifikacje do zabiegów: poniedziałki, wtorki i środy - godzina 12.00  w Poradni Urologicznej.

Odwiedziny i kontakt z rodziną: bez ograniczeń.

 

Odział prowadzi szkolenie specjalizacyjne w zakresie urologii oraz umożliwia odbywanie staży urologicznych dla lekarzy innych specjalizacji.

 

 

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ UROLOGII Z ONKOLOGIĄ

ZAPEWNIA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

 

 • BADANIA W ZAKRESIE DRÓG MOCZOWYCH
 • CHOROBY GRUCZOŁU KROKOWEGO
 • CHOROBY NEREK
 • CHOROBY PRĄCIA, JĄDER, NASIENIOWODU, MOCZOWODU I CEWKI MOCZOWEJ
 • CHOROBY W ZAKRESIE UKŁADU MOCZOWO - PŁCIOWEGO
 • ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU
 • ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK
 • ESWL
 • KAMICA MOCZOWA
 • LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO Z PW
 • LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW
 • NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK
 • NOWOTWORY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH
 • OSTRA PODNERKOWA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
 • OTWARTE ZABIEGI GRUCZOŁU KROKOWEGO I SZYI PĘCHERZA MOCZOWEGO ORAZ LAPAROSKOPOWE
 • OTWARTE ZABIEGI MOCZOWODU ORAZ LAPAROSKOPOWE
 • OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM
 • OTWARTE ZABIEGI NA PĘCHERZU MOCZOWYM, W TYM PLASTYKA
 • OTWARTE ZABIEGI NEREK ORAZ LAPAROSKOPOWE
 • PRZEZCEWKOWA RESEKCJA GRUCZOŁU KROKOWEGO
 • RADYKALNA PROSTATEKTOMIA OTWARTA ORAZ LAPAROSKOPOWA
 • ZABIEGI CEWKI MOCZOWEJ
 • ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM
 • ZABIEGI ENDOWASKULARNE
 • ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU
 • ZABIEGI PRĄCIA
 • ZABIEGI W NIETRZYMANIU MOCZU
 • ZABIEGI W ZAKRESIE PRZETOK ODPROWADZAJĄCYCH MOCZ
 • ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU
 • ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH