Zdjęcie Dr n. med. Tomasz Sorysz

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem Urazowo – Ortopedycznym

dr n. med. Tomasz Sorysz

Zdjęcie Lek. med. Maciej Wróblewski

Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Urazowo – Ortopedycznym

lek. med. Maciej Wróblewski

Zdjęcie Mgr Agnieszka Biel

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

mgr Agnieszka Biel

Telefony:

Sekretariat oddziału 12 25 78 249

Pielęgniarka Oddziałowa 12 25 78 402

Dyżurka lekarska 12 25 78 257

Dyżurka pielęgniarska 12 25 78 302

e-mail: urazortop@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

Lekarze ze specjalizacją z ortopedii i traumatologii narządów ruchu:

dr n. med. Tomasz Sorysz

lek. med. Maciej Wróblewski

lek. med. Grzegorz Dymek

lek. med. Grzegorz Zawierucha

lek. med. Marcin Bierut

dr n. med. Mariusz Nowakowski

lek. med. Urszula Moskała

dr n. med. Piotr Kłosiński

lek. med. Przemysław Koszyk

lek. Mateusz Mroczkowski

lek. Michał Kowalczyk

 

Rezydenci w trakcie specjalizacji z traumatologii i ortopedii:

lek. med. Adrian Dubis

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Agnieszka Biel

 

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

lic. piel. Edyta Kosowska

 

Sekretarki medyczne: 

Katarzyna Stachura

Kinga Cholewa

 

Lokalizacja oddziału w szpitalu:

Główny budynek, 3 piętro.

 

Profil i specyfika oddziału:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny powstał 1 stycznia 2005 roku. Oddział dysponuje 20 łóżkami, współpracuje ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Kadrę medyczną stanowi 7 lekarzy specjalistów, 3 rezydentów i 17 osobowy zespół pielęgniarski. Lekarze pracujący w oddziale posiadają specjalizację z traumatologii i ortopedii.

Wykonujemy  zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pierwotnej rewizyjnej endoprotezoplastyki stawów,   leczymy złamania i inne urazy. Zajmujemy się  również ortopedią sportową oraz chirurgią stopy i ręki. Jesteśmy członkami wielospecjalistycznego zespołu onkologii, rozwijamy onkologię narządu ruchu, operujemy guzy pierwotne i przerzutowe. Kładziemy szczególny nacisk na stały rozwój aktualnych i nowych działów ortopedii, w tym chirurgii kręgosłupa.  Opieka nad pacjentem skupia się na możliwie szybkim przywracaniu chorym sprawności ruchowej  oraz redukcji bólu okołooperacyjnego. Stała współpraca z zespołem anestezjologów i rehabilitantów pozwala na skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu.  

Po ukończeniu leczenia w oddziale pacjenci pozostają w kontroli i  leczeniu w Poradni Urazowo-Ortopedycznej.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

1. W zakresie traumatologii:

 • zespolenia złamań kości (trzonów, nasad i złamania dostawowe) wykorzystując najnowocześniejsze implanty (m.in. gwoździe śródszpikowe, płytki LCP),
 • chirurgia małoinwazyjna i artroskopowa stawu kolanowego (rekonstrukcja więzadeł, szycie łąkotek, chirurgia chrząstki),
 • chirurgia ręki.

2. W zakresie schorzeń ortopedycznych:

 • Endoprotezoplastyka stawów, pierwotne i rewizyjne:
  • biodrowych (całkowite i połowicze),
  • kolanowych całkowita (cementowa i bezcementowa),
  • kolanowych (jednoprzedziałowa),
  • ramiennych,
  • skokowych.
 • Endoprotezoplastyka o wszelkich konfiguracjach artykulacji: (ceramika/polietylen, metal/polietylen, ceramika/ceramika).

3. Artroskopia stawów:

 • kolanowych
 • barkowych
 • skokowych.

4. Onkologia ortopedyczna.

5. Chirurgia stopy np. korekcja paluchów koślawych i placów młotowatych itp.

6. Medycyna sportowa.

7. Chirurgia kręgosłupa.

 

Informacje dodatkowe:

Odwiedziny chorych na Oddziale są w godzinach  od  11.00  do 13.00   i  od 16.00 do 18.00

 

 

 

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ URAZOWO – ORTOPEDYCZNY

ZAPEWNIA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

 

 • AMPUTACJE
 • AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE
 • ARTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZA
 • ARTROSKOPIA LECZNICZA
 • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH
 • ARTROTOMIE W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ
 • CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW
 • CHOROBY TKANEK MIĘKKICH
 • CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ
 • CZASOWE IMPLANTY UWALNIAJĄCE ANTYBIOTYKI W LECZENIU INFEKCJI OKOŁOPROTEZOWYCH
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA BIODRA
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA KOLANA
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA
 • ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA KOLANA
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ
 • LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW
 • REKONSTRUKCJA FUNKCJI RĘKI, W TYM MIKROCHIRURGICZNA
 • ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ
 • ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ
 • ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH
 • ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY
 • ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE Z POWODU ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA LUB Z TOWARZYSZĄCYM ZŁAMANIEM "OKOŁOPROTEZOWYM"
 • ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH
 • ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ
 • ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH
 • ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY
 • ZABIEGI ZWALCZAJĄCE BÓL I NA UKŁADZIE WSPÓŁCZULNYM
 • ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA
 • ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
 • ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ