lek. med. Dariusz Sieroń

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem Otolaryngologii

lek. med. Dariusz Sieroń

Zdjęcie Lek. med. Maciej Melnyczuk

Zastępca Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem Otolaryngologii

lek. med. Maciej Melnyczuk

Na zdjęciu Maria Biel

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Otolaryngologii

mgr Maria Biel

    Telefony:

Dyżurka pielęgniarek 12 257 87 45

Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 12 257 82 64

Dyżurka lekarska 12 257 86 45

Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem 12 257 83 46

Sekretariat 12 257 83 45

Poradnia Laryngologiczna 12 257 82 45

e-mail: otolaryngologia@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

Lekarze:

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – lek. med. Dariusz Sieroń

Z-ca Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem lek. med. Maciej Melnyczuk

Dr n. med. Robert Przeklasa

Dr n. med. Marcin Mochocki

Lek. Katarzyna Mende-Nadziakiewicz

Lek. Agata Augustyniak

Lek. Emilia Bojanowska

Lek. Agata Karlikowska

Lek. Agnieszka Remjasz-Jurek

Lek. Agnieszka Kmak

 

Rezydenci:

Lek. med. Urszula Maciejewska – Bartkowiak

 

Pielęgniarki:

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Maria Biel

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - mgr piel. spec. Bożena Ciecieląg

Koordynator ds. audiologii - piel. Barbara Żak-Lewandowska

 

Sekretarka medyczna:

inż. Katarzyna Świerczek

 

Sanitariuszka:

Joanna Kmita

 

Opiekunka medyczna:

Katarzyna Tarnówka

 

Lokalizacja na terenie szpitala:

II piętro – Główny Budynek Szpitala.

 

Profil i specyfika oddziału:

Oddział Otolaryngologii funkcjonuje od początku istnienia Szpitala. Początkowo Laryngologia była pro­wadzona przez dr Tadeusza Nodzyńskiego jako pododdział Oddziału Chirurgicznego. Po wojnie Oddział Laryngologii podobnie jak inne oddziały szpitala, został odbudowany i na nowo rozpoczął swoją działalność w 1946 roku.

Obecnie oddział posiada 12 łóżek.

W ramach usług świadczonych w oddziale wykonywana jest diagnostyka chorób jamy ustnej, gardła i krtani, a także diagnostyka chorób nosa i zatok przynosowych, chorób uszu, szumów usznych, niedosłuchu.

W Oddziale Otolaryngologii wykonywany jest pełny zakres operacji otolaryngologicznych,

w tym w szerokim zakresie operacje w obrębie ucha i szyi, a także diagnostyka onkologiczna w zakresie głowy i szyi. Przeprowadzane jest leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych skóry z plastyką ubytków skóry, operacje w zakresie jamy ustnej, gardła, krtani, ślinianek, zatok nosa i zatok przynosowych.

Oprócz badań fizykalnych oferujemy badania endoskopowe, audiometryczne oraz tympanometrię.

Oddział przeprowadza leczenie  operacyjne dzieci o masie ciała powyżej 20 kg.

W ramach diagnostyki onkologicznej w zakresie głowy i szyi wykonujemy operacje guzów łagodnych i złośliwych skóry z plastyką ubytków skóry.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Operacje w zakresie jamy ustnej, gardła:

 • usunięcie migdałka gardłowego

 • usunięcie migdałków podniebiennych

 • przycięcie migdałków podniebiennych metodą klasyczną i przy użyciu diatermii radioczęstotliwościowej

 • wycięcie zmiany podniebienia, języka, jamy ustnej i gardła

 • pobranie wycinków do badań histopatologicznych

 • usunięcie zmiany wargi z plastyką ubytku

 • leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (UPP)

 • podcięcie wędzidełka języka

 • nacięcie ropnia okołomigdałkowego

 • usunięcie ciała obcego

- operacje w zakresie krtani:

 • pobranie wycinka z krtani (mikrochirurgia)

 • usunięcie polipa krtani (mikrochirurgia)

 • operacje przerostowego zapalenia krtani - obrzęk Reinkego (mikrochirurgia)

 • częściowe i lub całkowite usunięcie krtani,

- operacje w zakresie ślinianek:

 • usunięcie złogów ze ślinianki podżuchwowej

 • usunięcie ślinianki podżuchwowej, przyusznej

 • operacje guzów ślinianek

- operacje w zakresie nosa i zatok przynosowych:

 • operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych (FESS - Functional Endoscopic Sinus Surgery)

 • operacje zatok przynosowych metoda klasyczną

 • chirurgiczne i chemiczne opanowanie krwawień z nosa

 • usuwanie ciał obcych

 • repozycja kości nosa po złamaniu

 • korekcja przegrody nosa (septoplastyka)

 • operacje plastyczne nosa (rynoseptoplastyka)

 • usunięcie polipów nosa

 • redukcja małżowin nosowych

- operacje w zakresie ucha:

 • plastyka błony bębenkowej

 • nacięcie błony bębenkowej

 • wytworzenie drenażu jamy bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego

 • operacje ucha środkowego

 • wycięcie zmiany z małżowiny usznej i przewodu słuchowego z plastyką miejscową

 • operacje nowotworów ucha

 • operacje pourazowe uszu

 • usuwanie ciał obcych

- operacje w obrębie szyi:

 • wycięcie torbieli środkowej i bocznej szyi

 • pobranie węzła chłonnego szyi

 • operacje guzów szyi

 • tracheotomia

 

Informacje dodatkowe:

Kwalifikacja i ustalenie terminu leczenia operacyjnego:

1. Pacjenci ze skierowaniem do poradni specjalistycznej - w Poradni Oddziału czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00

2. Pacjenci ze skierowaniem do szpitala - poniedziałek w godzinach 11:00-13:00

 

Odwiedziny i kontakt z rodziną:

codziennie 14:00- 18:00

 

 
 

 

 

 

 

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII

ZAPEWNIA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

 

 • CHOROBY GARDŁA, KRTANI,  USZU I NOSA
 • INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI USZU
 • LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW
 • NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
 • ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
 • ZABIEGI NOSA
 • ZABIEGI USZU
 • ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
 • ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZESZCZEPAMI SKÓRY