Zdjęcie Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym Lek. med. Ewa Wywiał

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym

lek. med. Ewa Wywiał

Zdjęcie Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologii i Oddziału Udarowego Lek. med. Joanna Angrot-Rydzewska

Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologii i Oddziału Udarowego

lek. med. Joanna Angrot-Rydzewska

Zdjęcie przedstawia mgr Ewa Deńca

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego

mgr Ewa Deńca

Telefony:

Ordynator: 12 25 78 305

Sekretariat : 12 25 78 504

Dyżurka lekarska: 12 25 78 452

Pracownia EEG: 12 25 78 742

Oddziałowa: 12 25 78 506

Dyżurka pielęgniarek: 12 25 78 505; 12 25 78 704

e-mail: neurologia@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

Lekarze specjaliści z zakresu neurologii:

lek. med. Ewa Wywiał

lek. med. Joanna Angrot-Rydzewska

lek. med. Renata Kosobucka-Peszat

lek. med. Emilia Sokołowska-Kwaśniak

lek. med. Małgorzata Pastuszak

lek. med. Katarzyna Homa


Lekarze rezydenci:

lek. med. Katarzyna Pawlik

lek. med. Dominik Kołodziejczyk

lek. med. Monika Załęcka-Sowiar

 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Deńca

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Barbara Jabłońska

 

Sekretarki medyczne:

Dominika Antkiewicz-Bujak

Anna Wieczorek

 

Neuropsycholog - specjalista psycholog kliniczny: mgr Agnieszka Pater

Neurologopeda: mgr Katarzyna Rusek-Kubica

Fizjoterapeuci: mgr Dorota Beck, mgr Błażej Dróżdż

Technik EKG: Małgorzata Janiec

 

Lokalizacja oddziału w Szpitalu:

Oddział usytuowany jest na parterze budynku Księdza Siemaszki nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

 

Profil i specyfika oddziału:

Oddział Neurologiczny powstał w 1934, pierwotnie jako  Pododdział Neurologiczny przy Oddziale Chorób Wewnętrznych, kierowany był przez docenta dr Eugeniusza Brzezickiego. W 1946 roku Oddział Neurologiczny uzyskał samodzielność. W marcu 2013 roku otwarto przy Oddziale Neurologii Pododdział Udarowy, gdzie stosowane są nowoczesne metody leczenia incydentów naczyniowych mózgu. Obecnie oddział dysponuje 30 łóżkami (16 łóżek udarowych, 14 łóżek neurologicznych), w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru. W ciągu roku na leczonych  jest około 1500 pacjentów.

W oddziale leczeni są  pacjenci z chorobami neurologicznymi o różnym stopniu zaawansowania. Leczenie farmakologiczne jest uzupełniane leczeniem rehabilitacyjnym; a terapia prowadzona w Oddziale jest kontynuowana ambulatoryjnie. Funkcjonująca przy oddziale pracownia EEG i zabezpiecza potrzeby diagnostyczne pacjentów przebywających w oddziale, jak i chorych ambulatoryjnych. Pracownia Elektroencefalografii wykonuje rocznie około 1000 badań.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Do oddziału przyjmowani są chorzy z chorobami naczyniowymi mózgu (zawały mózgu, krwotoki śródczaszkowe, przejściowe niedokrwienia mózgu) i po urazach głowy. Prowadzimy leczenie i diagnostykę w zakresie  chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa (rwa kulszowa i inne zespoły korzeniowe), napadów padaczkowych, bólów głowy, guzów układu nerwowego, chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, chorób zapalnych, polineuropatii. Integralną częścią leczenia neurologicznego i udarowego  jest rehabilitacja. Z chorymi pracuje zespół  składający się ze specjalistów w zakresie rehabilitacji i masażysta. Oferujemy naszym pacjentom wsparcie ze strony psychologa i logopedy. Oddział Neurologii prowadzi pacjentów objętych Programem leczenia stwardnienia rozsianego. Oddział prowadzi także Program leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy toksyną botulinową.

 

Informacje dodatkowe:

Oddział posiada akredytację przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie specjalizacji z neurologii.

Odwiedziny w oddziale codziennie w godzinach 14:30 do 18:30.

 

 

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ NEUROLOGII I ODDZIAŁ UDAROWY

ZAPEWNIA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

 

 • BÓLE GŁOWY
 • CHOROBY DEMIELINIZACYJNE
 • CHOROBY MIĘŚNI
 • CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE
 • CHOROBY NERWÓW CZASZKOWYCH
 • CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH
 • CHOROBY NEURONU RUCHOWEGO
 • CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN
 • GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO
 • INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
 • KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA POLINEUROPATII I CHORÓB MIĘŚNI
 • KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓZGU
 • LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW
 • PADACZKA - DIAGNOSTYKA I LECZENIE
 • PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU
 • PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU - ROZSZERZONA DIAGNOSTYKA
 • UDAR MÓZGU - LECZENIE
 • URAZY GŁOWY BEZ ISTOTNEGO USZKODZENIA MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO
 • URAZY GŁOWY Z ISTOTNYM USZKODZENIEM MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO
 • ZABURZENIA RÓWNOWAGI
 • ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSLUPA
 • LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 • LECZENIE DYSTONII  I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY