Na zdjęciu Prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej
z Onkologią

prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik 

Na zdjęciu lek.  med. Stanisław Pasierb

Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej z Onkologią  

lek. med. Stanisław Pasierb 

mgr Anna Pater-Sojka

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią

mgr Anna Pater-Sojka

 

Telefony:

Sekretariat Oddziału Klinicznego +48 12 633 19 95, +48 12 25 78 321, fax +48 12 633 31 05

Dyżurki lekarskie: 12 25 78 721, 12 25 78 332, 12 25 78 652

Pielęgniarka Oddziałowa: 12 25 87 223

Dyżurki pielęgniarskie: 12 25 78 621, 12 25 78 526

Poradnia Chirurgii Ogólnej: 12 25 78 423

Poradnia Onkologiczna: 12 25 78 252

Poradnia Proktologiczna: 12 25 78 325

Rejestracja do poradni: 12 25 78 262

Pracownia Endoskopowa: 12 25 78 522

Sekretariat Ruchu Chorych: 12 25 78 421

email: chirurgia@narutowicz.krakow.pl
 

 

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Chemioterapii:

Oddział jest bazą dla III Katedry Chirurgii Ogólnej, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrii https://chirurgia3.cm-uj.krakow.pl/

Koordynator ds. Onkologii (DILO): 

mgr Marzena Bieniek - Koordynator ds. Onkologii - Tel: 880-787-425

mgr Katarzyna Hyla - Koordynator ds. Onkologii - Tel: 881-010-229

email: dilo@narutowicz.krakow.pl

 

 Kadra: 

Pracownicy Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią:

prof. dr hab. n.med. Antoni  Szczepanik – Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią

prof. dr hab. Wojciech Nowak – Konsultant ds. Chirurgii Ogólnej

prof. dr hab. med. Piotr Wałęga - Kierownik Badań Klinicznych Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z  Onkologią

lek. Stanisław Pasierb – Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią

dr n. med. Katarzyna Jaśko

dr n. med. Aleksandra Papier

dr n. med. Małgorzata Stopa-Barczyńska

lek. Adam Korczyński

lek. Katarzyna Krzesiwo

lek. Iwona Łaksa

lek. Adam Niekurzak

lek. Urszula Olszewska

lek. Filip Senderak

lek.  Miłosz Wiktorowicz

dr n.med. Kornaś Anna

 

Rezydenci w trakcie rezydentury z zakresu chirurgii ogólnej:

lek. Radosław Antkowicz

lek. Bartosz Franczak

lek. Aleksander Grycak

lek. Dominika Kozik

lek. Piotr Moczulski

lek. Szymon Strączek

lek. Kinga Szabat

lek. Katarzyna Szczepaniec

lek. Paulina Wierzbicka

lek. Karolina Zbroja

 

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Anna Pater – Sojka

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Anna Rodak

 

Psycholog kliniczny: dr n. med.  Dorota Żelazny

 

Fizjoterapeuci: mgr Agnieszka Wąż

 

Sekretarki  medyczne Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej:

 mgr Dorota Trzmielewska

Teresa Urbuś

Katarzyna Dziadkowiec

Beata  Sieja

 

Sekretarka medyczna Poradni Onkologicznej: Anna Suder

 

Lokalizacja na terenie szpitala:

Budynek Główny 3 piętro

 

Profil i specyfika oddziału:

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrycznej funkcjonuje na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dysponuje 40 łóżkami, w tym 7 łóżkami wzmożonego nadzoru. Sale chorych to  pokoje pięcio-, trzy-, dwu- i jednoosobowe, wyposażone w samodzielny węzeł sanitarny. Rocznie hospitalizowanych jest w  oddziale około 1800 pacjentów, którzy poddawani są leczeniu operacyjnemu, zarówno w trybie planowym, jak i ze wskazań nagłych, podczas "ostrych dyżurów" chirurgicznych.

Personel medyczny Katedry stanowią lekarze specjaliści z chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz koloproktologii, lekarze rezydenci, lekarze stażyści, pielęgniarki oraz psycholog kliniczny i fizjoterapeuci, co znacząco wpływa na jakość opieki medycznej i poziom świadczonych usług medycznych. Na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej działa Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrycznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, obejmującą kształcenie z zakresu chirurgii ogólnej studentów wszystkich wydziałów UJ CM i Medycznej Szkoły dla Obcokrajowców.

Oddział posiada akredytację na szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Prowadzone są również badania naukowe w ramach projektów własnych i statutowych UJ CM, programach Komitetu Badań Naukowych oraz międzynarodowych programów badawczych i grantów z Unii Europejskiej, prowadzonych wraz z innymi ośrodkami zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

- Chirurgia przewodu pokarmowego:

 • chirurgia gastroenterologiczna,
 • chirurgia kolorektalna:
 • zaawansowane zabiegi w zakresie jelita grubego, odbytnicy i odbytu, w tym także:
 • leczenie skrajnej formy uszkodzonych zwieraczy (gracilloplastyka, sztuczny zwieracz),
 • inne zabiegi naprawcze zwieracza,
 • operacyjne leczenie wypadania odbytnicy, rectocele,
 • inne zabiegi w zakresie odbytnicy z zastosowaniem rektoskopu operacyjnego.

- Chirurgia onkologiczna:

 • leczenie nowotworów przewodu pokarmowego
 • leczenie uzupełniające nowotworów – chemioterapia.

- Chirurgia endokrynologiczna:

 • nowotwory tarczycy, wole guzkowe, choroba Graves-Basedowa,
 • pierwotna i wtórna nadczynność przytarczyc,
 • gruczolaki nadnerczy
 • śródoperacyjny monitoring nerwów krtaniowych wstecznych.

- Pełen zakres zabiegów laparoskopowych:

 • laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego,
 • laparoskopowe i wspomagane laparoskopowo resekcje jelita grubego,
 • laparoskopia diagnostyczna,
 • laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego.
 • laparoskopowe i wspomagane laparoskopowo resekcje jelita grubego, cienkiego
  i żołądka.

- Chirurgia videoskopowa:

 • wycięcie guzów odbytnicy przez odbyt z użyciem rektoskopu operacyjnego (technika TEM, TEO),
 • endoskopowe tylne wycięcie mesorectum metodą małoinwazyjną z dojścia krzyżowego (EPMR – Endoscopic Posterior Mesorectum Resection).

- Operacyjne leczenie chorób zapalnych jelit:

 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz uchyłki jelita grubego.

- Pełen zakres zabiegów proktologicznych:

 • leczenie operacyjne hemoroidów,
 • leczenie przetok około odbytniczych:
 • operacyjne leczenie przetok pochwowo-odbytniczych metodami konwencjonalnymi (plastyka, gracilloplastyka), jak i małoinwazyjnymi (surgisis, komórki macierzyste),
 • z zastosowaniem metod małoinwazyjnych oszczędzaniem zwieraczy (VAAFT- Video Asisted Analfistula Treatment) - fistuloskop operacyjny,
 • międzyzwieraczowe podwiązanie traktu przetoki (LIFT – Ligation Intersphincteric Fistula Tract).

- Chirurgiczne zaopatrzenie przepuklin brzusznych przy użyciu siatek syntetycznych metodami laparoskopowymi i klasycznymi.

 

Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne:

Diagnostyka i terapia endoskopowa:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia,
 • endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia,
 • protezowanie dróg żółciowych,
 • doraźna endoskopia interwencyjna.

Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • ultrasonografia narządów jamy brzusznej
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa: BACC trzustki, wątroby, tarczycy, tkanek miękkich
 • biopsja gruboigłowa sutka, trzustki i wątroby

 

Informacje dodatkowe:

Odwiedziny i kontakt z rodziną: Zgodnie z Kartą Praw Pacjenta, chorzy leczeni w Oddziale Chirurgii Ogólnej mają możliwość swobodnego kontaktu z rodziną, a także prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę najbliższą z wyłączeniem ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów.

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ Z ONKOLOGIĄ

 ZAPEWNIA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

 • CHOROBY TARCZYCY
 • OPERACJA WOLA GUZOWATEGO POWIKŁANEGO
 • ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY, PRZYTARCZYC i NADNERCZY
 • ZABIEGI RADYKALNE W RAKACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
 • CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ
 • CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH)
 • CHOROBY JELITA GRUBEGO
 • CHOROBY ODBYTU
 • CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO
 • CHOROBY ZAPALNE JELIT
 • CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
 • DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
 • DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEŁYKU
 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO
 • DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO
 • DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
 • DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT
 • ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO
 • ZABIEGI ENDOSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI
 • ZABIEGI ENDOSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI Z WPROWADZENIEM PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNEJ
 • INNE ZABIEGI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT
 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
 • KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE
 • ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE
 • NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
 • OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH
 • OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM
 • OPERACJE ŻYLAKÓW BEZ SAFENEKTOMII
 • OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ
 • OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI
 • OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU
 • OWRZODZENIA SKÓRY
 • PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI
 • WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
 • WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO
 • WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z POWIKŁANIAMI
 • ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ
 • CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI
 • ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
 • ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM
 • ZABIEGI ODBYTU
 • ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY
 • ZABIEGI PRZEŁYKU, W TYM PROTEZOWANIE
 • ZABIEGI SKÓRNE
 • ZABIEGI ŚLEDZIONY
 • ZABIEGI TRZUSTKI
 • ZABIEGI W OBRĘBIE PIERSI
 • ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH
 • ZABIEGI WĄTROBY
 • CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
 • ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY
 • ZABURZENIA ODŻYWIENIA
 • ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH
 • STOPA CUKRZYCOWA
 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE AMBULATIRYJNYM
 • CHEMIOTERAPIA JEDNEGO DNIA

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRACOWNIA ENDOSKOPII

 • Gastroskopia diagnostyczna
 • Gastroskopia z inną diagnostyką (biopsja z hist-pat) helicobacter pylori
 • Kolonoskopia diagnostyczna

W 1934 r. z inicjatywy dyrekcji Kasy Chorych oraz Związku Lekarzy Kasy Chorych wybudowano i oddano do użytku Szpital im. G Narutowicza. Posiadał on 420 łóżek i następujące oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, traumatologii i dermatologiczny. Był w tym czasie jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali Ubezpieczalni Społecznej. Ordynatorem oddziału chirurgicznego mianowano dr. Jerzego Jasieńskiego. Oddział liczył 120 łóżek i w roku 1938 przeprowadził 2750 operacji. Dr Jasieński był uczniem i współpracownikiem Maksymiliana Rutkowskiego, gdzie specjalizował się w torakochirurgii i onkologii, a następnie Antoniego Jurasza, u którego zajmował się urologią, chirurgią kostną oraz onkologiczną.

Od października 1939 r. Szpital Narutowicza przechodzi pod nadzór niemiecki, a personel polski zostaje usunięty, poza trzema polskimi lekarzami. Dr Jasieński powraca na stanowisko ordynatora w maju 1945 r., a jego zastępcą zostaje dr. Tadeusz Guschelbauer, również uczeń M. Rutkowskiego, a następnie J Glatzla. Do zespołu dołączają dr K Łotkowski, dr K Drzewicki, a później dr J. Oszacki i dr A. Wysocki uczniowie J. Glatzla. W roku 1948, dr Jasieński habilituje się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 r. z Oddziału Chirurgicznego powstaje III Klinika Chirurgiczna Akademii Medycznej. W zespole jej pracowników byli: J. Oszacki, W. Wysocki, R. Kamieński, K Czech, J Cencora, M. Pelc, M. Leńczyk, W. Niewiadomski, W Chabinka, L. Cybulski, Wł. Jastrzębski, A. Radecki, M. Roniewska, D Zaborowska, M. Hernner i J. Panas. Od 1954roku rozpoczął w Klinice prace doc. Jan Kowalczyk były asystent Glatzla i przez kilka lat do swojej śmierci w 1958r zastępca Kierownika Kliniki. W 1955r rozpoczął pracę w Klinice Tadeusz Popiela, uzyskując pod kierunkiem prof. Jasieńskiego specjalizację i stopień doktora medycyny. W 1953 r doc. Jasieński zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1961 profesorem zwyczajnym. W latach 1945-1960 w skład oddziału chirurgicznego wchodziły również pododdziały laryngologiczny i urologiczny. Na początku lat 50-tych powstaje wydzielony pododdział chirurgii dzieci, prowadzony początkowo przez R Kamieńskiego, następnie Z. Jarosza i Z Goldstein. Prof. Jerzy Jasieński był Dziekanem i prorektorem Akademii Medycznej. Jego spuścizna obejmuje około 150 prac o różnej tematyce, do czego należy dodać około 200 prac jego uczniów. Po śmierci Jerzego Jasieńskiego w 1963 r. kierownictwo kliniki objął jego uczeń Mieczysław Politowski, habilitowany w roku 1962, od 1970 r. profesor nadzwyczajny, a od 1973 zwyczajny. Zajmował się chirurgią ogólną, urazową, naczyniową oraz plastyczną i rekonstrukcyjną. Chirurgię plastyczną prowadziła początkowo dr Stefania Brejna, a następnie dr Antoni Trybus. Profesor Politowski jako jeden z pierwszych w Polsce utworzył przy Klinice Oddział Reanimacji i Intensywnej Terapii prowadzony przez dr Tadeusza Polaczka. Pod kierunkiem M. Politowskiego sześciu asystentów uzyskała tytuł doktora habilitowanego a 39 lekarzy stopień doktora medycyny. Kilkaset prac naukowych ogłoszono drukiem lub wygłoszono w postaci referatów. Najpoważniejsze osiągnięcia naukowe Kliniki z tego okresu dotyczą zagadnień immunologicznych i transplantologii doświadczalnej wynikające z prac prowadzonych przez Gabriela Turowskiego. Miały one ogromną wartość praktyczną i pozwoliły dokonać pierwszego w Polsce Południowej przeszczepu nerki.

W Klinice powstał wydzielony Oddział Chirurgii Gastroenterologicznej prowadzony przez Tadeusza Popielę. Od 1974r Klinika pełniła stałe dyżury dla osób z poważniejszymi obrażeniami rąk. W ramach tzw. „ostrej ręki” przyjmowano chorych z województwa miejskiego krakowskiego. Po śmierci M. Politowskiego w 1984 r. kierownikiem Kliniki został Marian Barczyński – uczeń i wieloletni współpracownik Józefa Bogusza, habilitowany w roku 1972, profesor nadzwyczajny w 1982 i zwyczajny od 1997 r. Pod jego kierownictwem zostały utrzymane wszystkie oddziały chirurgii wprowadzone przez poprzedników, a ponadto rozwinęła się chirurgia endokrynologiczna. Pod kierunkiem prof. Mariana Barczyńskiego dwóch asystentów uzyskało tytuły doktora habilitowanego, a 14 stopień doktora medycyny. Prace naukowe Kliniki koncentrują się nie tylko wokół zagadnień chirurgii ogólnej w najszerszym tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim chirurgii endokrynologicznej. Pozwala to na optymalizację diagnozowania i leczenia schorzeń tarczycy, przytarczyc i nadnerczy. W owym czasie III Klinika Chirurgiczna stała się najpoważniejszym ośrodkiem chirurgii endokrynologicznej w Polsce południowej i jednym z wiodących w kraju. Z dniem 30 września 2000 r. przechodzi na emeryturę prof. Marian Barczyński. Od 1 października tegoż roku obowiązki Kierownika III Katedry Chirurgii Ogólnej pełni uczeń Tadeusza Popieli, Roman M. Herman, habilitowany w roku 1992, od 2005 r. profesor nadzwyczajny, zostając jednocześnie Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej. Rozwija on chirurgię koloproktologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii rekonstrukcyjnej zwieraczy odbytu w leczeniu ciężkiego stopnia nietrzymania stolca. Równocześnie od 1 października 2000 roku w ramach struktur organizacyjnych III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM wyodrębnia się Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, działającą na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, której Kierownikiem zostaje dr hab. med. Stanisław Cichoń, od 2007 roku profesor nad zwyczajny UJ CM. Rozwija on małoinwazyjną chirurgię tarczycy, przytarczyc i nadnerczy, utrzymując jednocześnie pełen zakres klasycznej chirurgii gruczołów wydzielania wewnętrznego. W roku 2009 roku Kierownikiem III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej zostaje uczeń Prof. Tadeusza Popieli, Wojciech Nowak, habilitowany w roku 1997, od 2003 r. profesor nadzwyczajny, a od 2008 r. profesor zwyczajny, pełniący jednocześnie w kadencji 2008 – 2012 funkcję Prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Kontynuuje on wszystkie dotychczas prowadzone w Klinice działy chirurgii, a jednocześnie rozwija chirurgię onkologiczną, gastroenterologiczną i endoskopową. Oddział Chirurgii Ogólnej, na którego bazie działa Klinika przechodzi w 2009 r. gruntowny remont, stając się nowoczesnym ośrodkiem chirurgicznym. Pracownikami III Katedry i Kliniki Chirurgicznej byli w różnym okresie późniejsi kierownicy klinik i ordynatorzy oddziałów - profesorowie: Stanisław Bartkowski, Stefan Bąk, Lech Cybulski, Michał Juszczyński, Danuta Karcz, Jan Kulig, Marian Kuś, Jan Oszacki, Tadeusz Popiela, Gabriel Turowski, Andrzej Cencora, Tadueusz Niedźwiedzki, Stanisław Cichoń i docenci: Jan Kowalczyk, Alfred Marek, Tadeusz Polaczek, a także doktorzy: Zdziasław Cibor, Kazimierz Cieślik, Romuald Drop, Zofia Dziadur-Goldstein, Tadeusz Guschlbauer, Artur Hartwich, Zdzisław Jarosz, Włodzimierz Jastrzębski, Roman Kamieński, Zbigniew Kempf, Krzysztof Kossowski, Henryk Łabza, Bogusław Opławski, Jacek Silczuk, Edmund Szpak.