Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem Dziecięcym Lek. med. Grażyna Gabor

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem Dziecięcym

lek. med. Grażyna Gabor

Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Dziecięcym Lek. med. Anna Wiechowska-Cichoń

Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Dziecięcym

lek. med. Anna Wiechowska-Cichoń

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego Lic. piel. Alicja Dziadoń

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego

lic. piel. Alicja Dziadoń

Telefony:

Centrala Szpitala 12  25 78 500

Ordynator 12 25 78 273

Sekretariat 12 25 78 266

Dyżurka Lekarska - dz. starsze 12  25 78 466

Dyżurka Lekarska - dz. młodsze 12 25 78 368

Dyżurka Pielęgniarek – dzieci starsze 12 25 78 767

Dyżurka Pielęgniarek – dzieci młodsze 12 25 78 769

Oddziałowa 12 25 78 268

e-mail: pediatria@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

Lekarze specjaliści:

lek. med. Grażyna Gabor - specjalista pediatra

lek. med. Anna Wiechowska-Cichoń – specjalista pediatra, pulmonolog

lek. med. Małgorzata Plackowska – specjalista pediatra

lek. med. Agnieszka Jaromin - specjalista pediatra

 

Lekarze rezydenci:

lek. med. Aleksandra Matuszyk

lek. med. Maria Czarnobilska

lek. med. Iryna Kushnir

lek. med. Anna Taranowska

 

Sekretarka medyczna:

Marta Suder

 

 Lokalizacja na terenie Szpitala:

Oddział Dziecięcy znajduje się na 4 piętrze w Budynku Głównym Szpitala.

 

Profil i specyfika Oddziału:

Oddział Dziecięcy powstał w 1948 roku. Został utworzony w odpowiedzi na zbyt małą ilość łóżek pediatrycznych w Krakowie po II wojnie światowej. W kolejnych latach swojego istnienia dysponował 90 miejscami dziecięcymi. W latach 1970-1990 Ordynatorem Oddziału była Pani Prof. M. Hanicka, która ściśle współpracowałaz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce. Wyodrębniono wtedy w ramach Oddziału ośmiostanowiskowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, którego dynamiczny rozwój, zwłaszcza dotyczący diagnostyki i leczenia noworodków, nastąpił pod kierownictwem Pana Ordynatora dr W. Borkowskiego. W wyniku systematycznego wprowadzania zmian w funkcjonowaniu zakładów służby zdrowia oraz reorganizacji opieki pediatrycznej stopniowo zmniejszano liczbę łóżek w Oddziale, likwidując także pododdział OIOM.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział Dziecięcy jest oddziałem ogólnopediatrycznym o drugim stopniu referencyjności. Udziela świadczeń zdrowotnych polegających na diagnostyce
i leczeniu najczęstszych chorób wieku dziecięcego, głównie schorzeń infekcyjnych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego. Oddział korzysta z konsultacji wewnątrzszpitalnych pulmonologa, laryngologa, chirurga dziecięcego, a także spoza szpitala: neurologa, kardiologa i okulisty. Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ok. 900 dzieci. Oddział dysponuje 15 łóżkami ulokowanymi w dwóch odcinkach: niemowlęcym z salami dwułóżkowymi oraz dzieci starszych, w którym znajdują się sale trzyłóżkowe. Oddział przystosowany jest do całodobowego pobytu rodziców wraz z dziećmi - dysponuje łóżkami dla matek, osobnym węzłem sanitarnym dla rodziców, a także pokojem socjalnym. Całodobowa opieka rodzica nad dzieckiem stanowi element terapii, pomagając dziecku zaaklimatyzować się w nowym miejscu, a także zaakceptować przeprowadzane procedury diagnostyczno-terapeutyczne. Oddział posiada nowoczesny aparat do USG, aparaturę do indywidualnego leczenia inhalacyjnego schorzeń dróg oddechowych, aparaty EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia, kardiomonitory, pulsoksymetry, inkubatory, lampy do fototerapii noworodków. Personel oddziału stara się otoczyć małych pacjentów jak najlepszą opieką, aby zminimalizować wszystkie związane z pobytem w szpitalu stresy i skrócić długość pobytu do niezbędnego minimum. W latach 2018-2019 przeprowadzona została modernizacja Oddziału Dziecięcego przyczyniając się tym samym do poprawy warunków pobytu i leczenia małych pacjentów. Dodatkowo wyodrębniono punkt-gabinet konsultacyjny  dla dzieci.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale konsultują pediatrycznie Oddział Otolaryngologii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Informacje dodatkowe:

Od 2005 roku oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażu podyplomowego w zakresie pediatrii. Staż ten odbywają lekarze ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz z 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie i Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Od 2006 roku oddział posiada  akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii w ramach rezydentury. Staż z zakresu pediatrii odbywają również rezydenci specjalizujący się w medycynie rodzinnej, stomatologii i psychiatrii dziecięcej. Chcąc świadczyć usługi medyczne na najwyższym poziomie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, personel oddziału bierze czynny udział w różnorodnych konferencjach i szkoleniach naukowych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

Odwiedziny i kontakt z rodziną:

Dzieci w Oddziale mogą przebywać całodobowo z 1 opiekunem.

Możliwość odwiedzin w Oddziale na zasadach określonych w regulaminie dla odwiedzających od 14:00 do 17:00.

 

 

 

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 

ZAPEWNIA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

 

 • ALERGIE - OSTRE STANY ALERGICZNE
 • BIEGUNKI
 • BÓLE BRZUCHA
 • BÓLE GŁOWY
 • CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
 • CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA
 • CHOROBY GÓRNEGO ODCINKA DRÓG ODDECHOWYCH
 • CHOROBY ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I METABOLICZNE
 • CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW
 • CHOROBY SKÓRY, UKŁADU MIĘŚNIOWO-KOSTNEGO LUB TKANKI ŁĄCZNEJ
 • CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
 • CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
 • CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE
 • DRGAWKI GORĄCZKOWE
 • DUŻE INFEKCJE (W TYM CHOROBY IMMUNOLOGICZNE)
 • GORĄCZKA DO DIAGNOSTYKI
 • OSTRE INFEKCJE WIRUSOWE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
 • OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
 • INFEKCYJNE I NIEINFEKCYJNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA I JELIT
 • MAŁE INFEKCJE (W TYM CHOROBY IMMUNOLOGICZNE)
 • ODWODNIENIE
 • PADACZKA
 • WYMIOTY
 • ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY
 • ZABURZENIA ODŻYWIENIA
 • ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I METABOLICZNE
 • ZABURZENIA ZACHOWANIA
 • ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH
 • ZAPALENIE PŁUC
 • ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE
 • ZATRUCIE LEKKIE