Zdjęcie Lek. med. Joanna Luty

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lek. med. Joanna Luty

Zdjęcie Lic. piel. Małgorzata Michalewska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lic. piel. Małgorzata Michalewska

Telefony:

Ordynator / sekretariat Oddziału: 12 25 78 725

Dyżurki lekarskie: 12 25 78 626, 12 25 78 724, 12 25 78 222

Punkt pielęgniarski: 12 25 78 726

email:  oit@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

Lekarze specjaliści anestezjologii:

lek. med. Joanna Luty

lek. med. Elżbieta Gogol-Mykietyn

lek. med. Krystyna Tomiczek-Brongel

lek. med. Małgorzata Lisiecka

lek. med. Dorota Strzelewicz

lek. med. Samuel Sternal

lek. med. Marta Bartoszewska

lek. med. Piotr Marszałek

lek. med. Jurij Szymański

lek. med. Jan Kownacki

lek. med. Robert Kołcz

dr n. med. Wojciech Stycuła

dr n. med. Jarosław Garlicki

lek. med. Jakub Skrzypek

 

Lekarze anestezjolodzy - I stopień :

lek. med. Elżbieta Stefańska

lek. med. Piotr Kotlarczyk

 

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji :

lek. med. Barbara Swędzioł-Klag

lek. med. Małgorzata Gackowska

lek. med. Sylwia  Bajorek

lek. med. Magdalena Wszołek 

lek. med. Piotr Miazga

 

mgr rehabilitacji: Zdzisław Baczewski


Sekretarka medyczna:

Monika Sagowska–Pacułt

 

Lokalizacja oddziału:

Budynek Główny Szpitala 2 piętro.

 

Profil i specyfika Oddziału:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiadający 8 łóżek, zajmuje się leczeniem osób dorosłych, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu nagłych zachorowań neurologicznych, internistycznych, chirurgicznych oraz pacjentów po obciążających zabiegach operacyjnych i ofiar urazów wielonarządowych. Codzienne funkcjonowanie oddziału jest możliwe dzięki wyspecjalizowanej kadrze tworzącej harmonijnie współpracujący zespół interdyscyplinarny, składający się z lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, rehabilitantów oraz personelu pomocniczego.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest specjalistyczną aparaturę medyczną do monitorowania funkcji życiowych, w tym nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego, prowadzenia sztucznej wentylacji nieinwazyjnej oraz konwencjonalnej przy zastosowaniu respiratorów. Oddział prowadzi leczenie wspierające przy pomocy ciągłych technik nerkozastępczych, zapewnia możliwość pełnego żywienia pozajelitowego. Wykonujemy zabiegi bronchofiberoskopii oraz tracheotomii metodą przezskórną, a wysoko wykwalifikowany zespół rehabilitacyjny zapewnia możliwość prowadzenia rehabilitacji pacjentów już od wczesnego okresu hospitalizacji.
Oprócz świadczeń w ramach OIT zespół lekarski prowadzi działalność anestezjologiczną prowadząc znieczulenia ogólne i przewodowe do wszystkich typów operacji chirurgicznych, ginekologicznych, laryngologicznych oraz urologicznych przeprowadzanych w Szpitalu, jak również wykonuje znieczulenia do porodów siłami natury w Oddziale Położnictwa.

 

Poradnia Anestezjologiczna:

Przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa Poradnia Anestezjologiczna, w której kwalifikuje się pacjentów do zabiegów planowanych wykonywanych w tut. Szpitalu. Kwalifikacje odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki, w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Informacje dodatkowe:

Aktualnie posiadamy akredytację przez Ministerstwo Zdrowia  w zakresie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.


Odwiedziny chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 do 16:00. 
Z uwagi na stan pacjentów odwiedziny ograniczone są do jednej osoby odwiedzającej przy łóżku pacjenta.
Odwiedzający proszeni są o pozostawienie wierzchniej odzieży w szatni szpitalnej czynnej codziennie od 7:00 do 18:00.