Puste zdjęcie

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr n. med. Jarosław Garlicki

Bartosz Kucharski - Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

mgr Bartosz Kucharski

Telefony:

Ordynator / sekretariat Oddziału: 12 25 78 725

Dyżurki lekarskie: 12 25 78 626, 12 25 78 724, 12 25 78 222

Punkt pielęgniarski: 12 25 78 726

email:  oit@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii: dr n. med. Jarosław Garlicki

 

Lekarze specjaliści anestezjologii:

lek. med. Elżbieta Gogol-Mykietyn

 

Lekarze anestezjolodzy:

lek. med. Elżbieta Stefańska

lek. med. Piotr Kotlarczyk

 

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji :

lek. med. Barbara Swędzioł-Klag

lek. med. Małgorzata Gackowska

lek. med. Sylwia  Bajorek

lek. med. Magdalena Wszołek 

lek. med. Piotr Miazga

 

mgr rehabilitacji: Zdzisław Baczewski


Sekretarka medyczna:

Monika Sagowska–Pacułt

 

Lokalizacja oddziału:

Budynek Główny Szpitala 2 piętro.

 

Profil i specyfika Oddziału:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiadający 8 łóżek, zajmuje się leczeniem osób dorosłych, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu nagłych zachorowań neurologicznych, internistycznych, chirurgicznych oraz pacjentów po obciążających zabiegach operacyjnych i ofiar urazów wielonarządowych. Codzienne funkcjonowanie oddziału jest możliwe dzięki wyspecjalizowanej kadrze tworzącej harmonijnie współpracujący zespół interdyscyplinarny, składający się z lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, rehabilitantów oraz personelu pomocniczego.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest specjalistyczną aparaturę medyczną do monitorowania funkcji życiowych, w tym nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego, prowadzenia sztucznej wentylacji nieinwazyjnej oraz konwencjonalnej przy zastosowaniu respiratorów. Oddział prowadzi leczenie wspierające przy pomocy ciągłych technik nerkozastępczych, zapewnia możliwość pełnego żywienia pozajelitowego. Wykonujemy zabiegi bronchofiberoskopii oraz tracheotomii metodą przezskórną, a wysoko wykwalifikowany zespół rehabilitacyjny zapewnia możliwość prowadzenia rehabilitacji pacjentów już od wczesnego okresu hospitalizacji.
Oprócz świadczeń w ramach OIT zespół lekarski prowadzi działalność anestezjologiczną prowadząc znieczulenia ogólne i przewodowe do wszystkich typów operacji chirurgicznych, ginekologicznych, laryngologicznych oraz urologicznych przeprowadzanych w Szpitalu, jak również wykonuje znieczulenia do porodów siłami natury w Oddziale Położnictwa.

 

Poradnia Anestezjologiczna:

Przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa Poradnia Anestezjologiczna, w której kwalifikuje się pacjentów do zabiegów planowanych wykonywanych w tut. Szpitalu. Kwalifikacje odbywają się trzy razy w tygodniu:

Poniedziałek - 8:00 - 12:00
Środa - 15:00 - 20:00
Piątek - 8:00 - 12:00

 

Informacje dodatkowe:

Aktualnie posiadamy akredytację przez Ministerstwo Zdrowia  w zakresie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.


Odwiedziny chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywają się codziennie w godzinach od 14:00 do 16:00. 
Z uwagi na stan pacjentów odwiedziny ograniczone są do jednej osoby odwiedzającej przy łóżku pacjenta.
Odwiedzający proszeni są o pozostawienie wierzchniej odzieży w szatni szpitalnej czynnej codziennie od 7:00 do 18:00.