Telefony:

Koordynator: 12 25 78 476

Strefa Czysta: 12 25 78 276

Strefa Brudna: 12 25 78 376

 

Personel:

Koordynator Centralnej Sterylizatorni - Bernadeta Biernat

Personel Centralnej Sterylizatorni liczy obecnie 15 osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
 

Opis działalności:

Centralna Sterylizatornia jest jednostką Szpitala wykonującą kompleksową usługę dekontaminacji instrumentarium medycznego. Zmodernizowana Centralna Sterylizatornia została oddana do użytku wiosną 2016 roku.

Wyposażona w nowoczesne urządzenia do mycia i dezynfekcji automatycznej, sterylizatory parowe oraz sterylizator plazmowy Centralna Sterylizatornia wykonuje dla potrzeb Szpitala blisko 150 tysięcy sterylnych pakietów.

W związku z tym, że Sterylizatornia ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO-9001 świadczy również usługi dla kontrahentów zewnętrznych w ilości około 3,5 tysiąca pakietów rocznie.