01.02.2024

OGŁOSZENIE

 

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie , ul. Prądnicka  35-37 przyjmuje wnioski od pracowników Szpitala na wynajem:

 

 

  • lokalu przy ul. Pielęgniarek 6 /8, II p.,

o łącznej powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na adaptację do celów mieszkaniowych

 

Lokal składa się z 3 pomieszczeń

( 16 m2 ; 15,9 m2 ; 6,19 m2; oraz korytarza  2,15 m2)

 

 

Wynajem oparty będzie o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 725) oraz zgodny z Regulaminem najmu lokali mieszkalnych obowiązujących w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza tj.:

 

  • Stawka czynszu ustalona przez Miasto Kraków + media po cenach obowiązujących w Szpitalu
  • Okres wynajmu na czas trwania stosunku pracy w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza

 

Szczegółowe warunki najmu określone są  w Specyfikacji, którą można odebrać w sekretariacie Szpitala w godz. 8 00 – 14 00 od poniedziałku – do piątku. Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu wizji lokalnej można uzyskać u Pani inż. Urszuli Flaga nr tel. 257-87-62,

Podania prosimy składać w sekretariacie Szpitala w terminie do 14.02.2024 r. do godz. 10.00.

Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 14.02.2024 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (obok sekretariatu).

 

Szpital zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.

 

Kraków, dnia 31.01.2024 r.