29.08.2022

 

1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zawodu lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – odcinek internistyczny oraz 2. w zakresie wykonywania :

– USG doopler tętnic domózgowych, USG doopler tętnic wewnątrzczaszkowych, Polineuropatia, Miopatia, Choroba neuronu ruchowego, Nieurazowe uszkodzenie nerwu,

Pourazowe uszkodzenie nerwu, Zespół cieśni nadgarstka, Próba tężyczkowa, Próba miasteniczna