05.05.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Nabór na Pracownika Działu Zamówień Publicznych i Umów

Oferta ważna: do: 31 maja 2022 r.

 • umowa o pracę
 • pełny etat

Zakres obowiązków:

 • samodzielne przygotowanie i udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w szczególności: sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia, projektów umów oraz konsultacje w kwestiach prawidłowości przygotowanych opisów przedmiotów zamówienia z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie,
 • przygotowanie ogłoszeń i ich publikacja,
 • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • udział w tworzeniu planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych rejestrów i baz związanych z zamówieniami publicznymi

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe( preferowane prawnicze/administracyjne/ekonomiczne),
 • minimum 1 - letnie doświadczenie  w pracy w zamówieniach publicznych po stronie Zamawiającego,
 • dobra znajomość Microsoft Office, w szczególności Word i Excel,
 • praktyczna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych,

Kontakt:

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających CV za pomocą poczty email na adres: sekretariat@narutowicz.krakow.pl

 

Do składanego CV prosimy dołączyć:

 1. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych nadmiarowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia) -
  w przypadku przekazania danych nadmiarowych.
 2. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji (załącznik
  nr 2 do ogłoszenia) - w przypadku zainteresowania przyszłymi rekrutacjami.
 3. Podpisaną Klauzulę Informacyjną RODO (załącznik nr 3 do ogłoszenia) - obligatoryjna.