31.10.2022

OFERTA PRACY

Nabór na pracownika :   Operator sterylizatora

Miejsce wykonywania pracy :

  • Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

 

Czego oczekujemy :

  • Wymagania zgodne z ofertą: kurs kwalifikacyjny z zakresu sterylizacji i dezynfekcji lub ukończenie szkoły policealnej w zakresie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
  • Praktycznej znajomości wykonywania prac związanych z prawidłowym przebiegiem procesu sterylizacji, w tym: przyjęcie materiału medycznego, mycie z dezynfekcją, przygotowanie zestawu, kompletowanie, konfekcjonowanie, zapakowanie i oznakowanie, sterylizację, wydanie materiału.
  • Dyspozycyjności: praca w systemie zmianowym.

 

W zamian oferujemy:

  • Umowę o pracę.
  • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
  • Inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Szczegółowych informacje:

tel. 12 257- 84-76 lub tel. 12- 257- 87- 40.

 

Oferty CV można składać na adres:

e-mail: sekretariat@narutowicz.krakow.pl

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych dokumentach do celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie jak również wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.