14.12.2023

Oferta pracy dla pielęgniarek

Stanowisko: Pielęgniarka operacyjna

Miejsce pracy: Zespół Bloków Operacyjnych

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę/Umowa zlecenie/Kontrakt

Wymiar czasu pracy: 1 etat/część etatu - do uzgodnienia

Wymagane uprawnienia: kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja

Zadania: asystowanie do zabiegów operacyjnych, organizacja i przygotowanie stanowiska pracy, prowadzenie dokumentacji medycznej.

Osoba do kontaktu: Pielęgniarka Oddziałowa ds. Pielęgniarek i Położnych Instrumentariuszek 12-25-78-373