27.04.2023

Oferta pracy dla pielęgniarek:

Stanowisko: Pielęgniarka operacyjna

Miejsce pracy: Zespół Bloków Operacyjnych

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę / Umowa zlecenie / Kontrakt

Wymiar czasu pracy: 1 etat / część etatu - do uzgodnienia

Wymagane uprawnienia: kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego lub specjalizacja

Zadania: asystowanie do zabiegów operacyjnych, organizacja i przygotowanie stanowiska pracy, prowadzenie dokumentacji medycznej.

Osoba do kontaktu: Pielęgniarka Oddziałowa ds. Pielęgniarek i Położnych Instrumentariuszek: 12-25-78-373