12.01.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

poszukuje kandydatów do pracy  na stanowisko:

Starszy Asystent- lekarz specjalista kardiologii lub Starszy Asystent – lekarz specjalista chorób wewnętrznych,

 

Opis zadań :

 1. Wykonywanie czynności zgodnych z posiadanymi uprawnieniami Lekarza Specjalisty;

 2. diagnozowanie i leczenie pacjentów skierowanych do Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych;

 3. codzienne uczestnictwo na wizytach w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych;

 4. badanie, kwalifikacje i przyjmowanie pacjentów kierowanych do Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych;

 5. dbałość o zachowanie wysokich standardów medycznych;

 6. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;

 7. prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania :

 1. Dyplom lekarza; aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza;

 2. Specjalizacja – kardiologii lub chorób wewnętrznych;

 3. Forma zatrudnienia – do uzgodnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna);

 4. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar;

 5. Wynagrodzenie - do negocjacji.

Oferujemy :

 1. Stabilność zatrudnienia;

 2. Możliwość dalszego rozwoju;

 3. Perspektywę dłuższej współpracy;

 4. Całodobową możliwość diagnostyki obrazowej, dostęp do badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych oraz konsultacji specjalistycznych;

 5. Pracę w szpitalu, który systematycznie rozszerza standardy organizacyjne i jakościowe - ich potwierdzeniem są certyfikaty ISO, certyfikaty akredytacyjne.

 

Dodatkowo, naszym pracownikom zaoferować możemy benefity płacowe w przypadku umowy o pracę:

 1. Dodatek do wynagrodzenia za stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;

 2. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe);

 3. Dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat;

 4. Nagrodę jubileuszową.

 

Zgłoszenia oferty oraz pytania należy kierować do Sekretariatu Dyrektora tel.12/257-85-40 lub Kierownik Lekarz Kierujący Oddziałem tel.: 608 641 356

Nadzór nad bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych pełni Inspektor Ochrony Danych tel. (12) 2578578.                                                           
Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie przesłanych wcześniej danych osobowych. Rekrutacja na stanowisko Starszy Asystent - Lekarz specjalista kardiologii, Starszy Asystent - lekarz specjalista chorób wewnętrznych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora dr n. med. Renatę Godyń - Swedzioł odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019 poz.1781 z późń. zm.)

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.