Kierownik – Lekarz Kierujący Zakładem Diagnostyki Obrazowej  Lek. med. Krzysztof Patecki - Specjalista Radiolog

Kierownik – Lekarz Kierujący Zakładem Diagnostyki Obrazowej

Lek. med. Krzysztof Patecki - Specjalista Radiolog

Zastępca Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej  Lek. med. Marcin Banach - Specjalista Radiologii I Diagnostyki Obrazowej

Zastępca Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Lek. med. Marcin Banach - Specjalista Radiologii I Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zespołu Techników Zakładu Diagnostyki Obrazowej  Zofia Kramarczyk

Kierownik Zespołu Techników Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Zofia Kramarczyk

Telefony:

Kierownik:    12-25-78-727
Dyżurka Lekarska:    12-25-78-227
Sekretariat - Rejestracja:    12-25-78-527
Technicy RTG:    12-25-78-327, 12-25-78-627
Pracownia tomografii komputerowej:    12-25-78-300
Pracownia USG:    12-25-78-386

Personel:

Lekarze:
lek. med. Krzysztof Patecki - specjalista radiolog
lek. med. Marcin Banach - specjalista radiolog
lek. med. Wiesław Dąbrowski - specjalista radiolog
lek. med. Aleksandra Dettloff - specjalista radiolog


Technicy elektroradiologii:
Zofia Kramarczyk - st .tech. elektroradiologii
Joanna Bębenek - st . tech. elektroradiologii - Inspektor ds. Zapewnienia Jakości w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Monika Misiura - st .tech. elektroradiologii
Dominika Blak - st . tech. elektroradiologii -Inspektor Ochrony Radiologicznej
Ewelina Drapich -  st .tech. elektroradiologii
Ewa Figlewicz - st .tech. elektroradiologii
Renata Jaworska - Ciuła - st .tech. elektroradiologii
Kinga Gaździk -  st .tech. elektroradiologii
Magdalena Piekarska - st .tech. elektroradiologii
Anna Skorupa - st .tech. elektroradiologii
Gabriela Stando - st .tech. elektroradiologii
Joanna Szymska - st .tech. elektroradiologii
Katarzyna Gądek - tech.elektroradiologii
Renata Kotula - tech.elektroradiologii
Marta Kaszkur - tech.elektroradiologii
Michał Sikora - tech.elektroradiologii
Beata Barut - tech.elektroradiologii
Bożena Nowak - tech.elektroradiologii
Daniel Walus - tech.elektroradiologii


Pielęgniarki:
Krystyna Krzywda
Antonia Ślazyk

Pracownia Biopsji Cienkoigłowej:
Kierownik - dr. n. med. Marian Słowiaczek
Pielęgniarka - Anna Bogdanowicz

Sekretarka medyczna:
Lidia Rząca
Renata Grochal

Zakład Diagnostyki Obrazowej funkcjonuje od 1999 roku w nowo wybudowanym pawilonie. Od listopada 2002 roku po częściowej restrukturyzacji rozpoczęła działalność Centralna Pracownia USG z Pracownią Biopsji oraz Pracownia Tomografii Komputerowej. Wykonujemy badania w zakresie klasycznej rentgenodiagnostyki (RTG), Ultrasonografii (USG) oraz Tomografii Komputerowej (TK)

Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada spiralny, wielorzędowy tomograf komputerowy najnowszej generacji – Philips Ingenuity Care 128, pozwalający na wykonywanie badań podstawowych i specjalistycznych takich jak:

- angiografia TK z wtórnym opracowaniem MPR i MIP
- diagnostyki płuc w opcji wysokiej rozdzielczości -HRCT
- diagnostyki struktur kostnych wysokiej rozdzielczości z wtórnym
  opracowaniem MPR i VRT
- badań głowy, jamy brzusznej, miednicy

Ponadto ZDO posiada na wyposażeniu dwa ultrasonografy:

Toshiba Aplio MX i GE logic 7, na których wykonywane są badania dla pacjentów z odziałów, przychodni przyszpitalnych, a także zabezpieczają przez całą dobę badania dla pacjentów z oddziału SOR

Dokumentację badań wykonujemy na płytkach CD-R

Badania planowe wykonuje się od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00

Pracownia Tomografii Komputerowej wykonuje pełen zakres badań tomograficznych dla pacjentów kierowanych z poradni w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

 

•TK: badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego

•TK: badanie głowy ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK: badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem

kontrastowym

•TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego

•TK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego

•TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego

•TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem

kontrastowym

•TK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie

fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

•TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych)

Pacjent kierowany na badanie radiologiczne zgodnie z Prawem Atomowym powinien posiadać poprawnie wypełnione skierowanie. Tylko na podstawie takiego skierowania pacjent będzie miał wykonane badanie.