Na zdjęciu Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi mgr Anna Wosik

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

mgr Anna Wosik

Na zdjęciu mgr Iwona Olejek Zastępca Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Zastępca Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

mgr Iwona Olejek

Na zdjęciu Kierownik Pracowni Mikrobiologii mgr Halina Artemiuk

Kierownik Pracowni Mikrobiologii

mgr Halina Artemiuk

Kontakt:

Kierownik: 12 257-82-83

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej : wew. 397

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej : wew. 752

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi: wew. 697

Bank Krwi: wew. 260

Pracownia Wirusologii: wew. 599

Punkt pobrań materiału do badań: wew. 728

 

Kontakt e-mail:

Kierownik Laboratorium: laboratorium@narutowicz.krakow.pl

Zastępca Kierownika: analityka@narutowicz.krakow.pl

Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi: transfuzjologia@narutowicz.krakow.pl

Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej: pracowniamikrobiologii@narutowicz.krakow.pl

Kierownik Pracowni Wirusologii: pracowniawirusologii@narutowicz.krakow.pl

 

 

Godziny pobierania materiału do badań

poniedziałek – piątek: godz. 7:00 – 12:40

 

 

Zespół pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tworzy łącznie 29 pracowników – w tym 17 diagnostów laboratoryjnych, 10 techników analityki medycznej, 2 pielęgniarki.

 

Diagności laboratoryjni:

mgr Anna Wosik – Kierownik ZDL, Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

mgr Iwona Olejek – Z-ca Kierownika ZDL, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Katarzyna Swędzioł – Koordynator Banku Krwi - diagnosta laboratoryjny

mgr Dalma Odrowąż – Konduracka - mikrobiolog

mgr Halina Artemiuk – specjalista mikrobiolog

mgr Agata Seroka– specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Danuta Wiśniewska – analityk kliniczny

mgr Monika Chwajoł –Lewandowska– diagnosta laboratoryjny

mgr Lucyna Chwistek-Róg – diagnosta laboratoryjny

mgr Edyta Dudek – diagnosta laboratoryjny

mgr Joanna Molenda – diagnosta laboratoryjny

mgr Izabella Otto – diagnosta laboratoryjny

mgr Bożena Seremet – diagnosta laboratoryjny

mgr Elżbieta Komoniewska – diagnosta laboratoryjny

mgr Paulina Mozdyniewicz – diagnosta laboratoryjny

mgr Dagmara Owoc – diagnosta laboratoryjny

mgr Agnieszka Poźniak - Piekarska – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

mgr Krystyna Apriasz-Baran – diagnosta laboratoryjny

mgr Jolanta Flis - Barczyk – diagnosta laboratoryjny

mgr Monika Pilecka – diagnosta laboratoryjny

mgr Monika Michalska – diagnosta laboratoryjny

 

Technicy analityki medycznej:

Anna Kołodziejczyk

Beata Kwiecień

Renata Czech – Miczulska

Anna Natkaniec

Stanisława Obidowicz

Maria Tracz

Danuta Tylek

Renata Wierzba

Grażyna Dorotkiewicz

 

Pracownia Wirusologii:

dr n.o kul. fiz. Marta Szarek - Kierownik Pracowni Wirusologii

mgr Sylwia Pieprzak - Młodszy Asystent - Diagnosta laboratoryjny  

 

Punkt Pobrań:

mgr Janina Potrzebny-Curyło

mgr Bożena Potoniec-Mendel

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej po restrukturyzacji powrócił 1 września 2003 r. w struktury Szpitala i kontynuuje wieloletnią tradycję laboratorium szpitalnego.

Jest laboratorium wieloprofilowym – podzielonym na pracownie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi, serologii kiły, punktem poboru materiałów do badań .

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt najnowszej generacji, spełniający wymogi i normy europejskie, umożliwiający wykonanie szerokiego spektrum badań koniecznych do prawidłowej diagnostyki pacjenta w zakresie badań analitycznych, biochemicznych, immunochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych, serologicznych i mikrobiologicznych .

Pracę we wszystkich pracowniach wspomagają laboratoryjne programy informatyczne pozwalające na pełne zautomatyzowanie wszystkich etapów od przyjęcia zlecenia, aż do wydania końcowego raportu z badań. Archiwizacja zleceń i wyników badań jest prowadzona przy użyciu komputerowych baz danych .

Wiarygodność wykonywanych badań została wysoko oceniona przez ekspertów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, którzy wystawili nam opinię rzetelnego i kompetentnego laboratorium.

Wyniki codziennej kontroli jakości w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej dostępne są w laboratoryjnym systemie informatycznym, badania analityczne wykonywane są dopiero po ich akceptacji, przy zastosowaniu reguł wg. Westgarda.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy dla pacjentów Szpitala i wielu kontrahentów zewnętrznych kompleksowe usługi laboratoryjne wykorzystując najnowocześniejsze technologie i metody analityczne. Materiał do badań krwi pobierany jest w systemie zamkniętym (system aspiracyjno – próżniowy), eliminującym ryzyko zakażenia zarówno pacjenta jak i personelu pobierającego krew do badań.

Wyniki większości badań dostępne są w dniu pobrania lub dostarczenia materiału.

 

 

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oferuje możliwość odpłatnego wykonania badań molekularnych (metoda PCR) w kierunku:

  • HCV RNA ilościowo,
  • HBV DNA ilościowo,
  • panel: grypa FluA/B, RSV,
  • HPV DNA jakościowo - 14 typów wysokiego ryzyka: HPV 16, HPV 18 oraz inne HPV (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68).
  • panel: SARS-CoV-2, grypa FluA/B, RSV,
  • SARS-CoV2 metodą RT-PCR (jakościowo),.

Powyższą ofertę kierujemy do podmiotów zewnętrznych oraz pacjentów prywatnych. Istnieje możliwość otrzymania wyniku w języku polskim i angielskim.

 

Przygotowanie do badania: Przygotowanie do badania w kierunku SARS-CoV-2: na około 3 godziny przed badaniem nie zaleca się przyjmowania płynów, pokarmów, leków, mycia zębów oraz palenia papierosów.

Pobieranie materiału: Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do Punktu Pobrań znajdującego się w budynku głównym Szpitala (parter) w godzinach 07:00 – 12:00

Odbiór wyników: Wyniki można odebrać w formie papierowej w godzinach 7:00-12:00 w punkcie pobrań na parterze budynku głównego Szpitala.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/257-85-99.

 

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ OBEJMUJE:

1. PUNKT POBORU MATERIAŁÓW DO BADAŃ

2. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  • DZIAŁ CHEMII KLINICZNEJ I IMMUNOLOGII
  • DZIAŁ ANALITYKI OGÓLNEJ
  • DZIAŁ HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII

3. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

4. PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

5. PRACOWNIA SEROLOGII KIŁY