30.05.2022

Ś.P. lek. med. Barbara Szymańska

Z głębokim żalem i smutkiem odebraliśmy wiadomość

o nagłej śmierci

Pani Doktor Barbary Szymańskiej,

która odeszła 26 maja 2022 roku

 

Wspaniały Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, wieloletnia Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc

Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny.

Była dobrą koleżanką i przełożonym, posiadała ogromną wiedzę i doświadczenie, którymi dzieliła się ze współpracownikami.

Trudno znaleźć słowa, gdy odchodzi Człowiek pełen dobroci, gotowy nieść pomoc każdemu w potrzebie,

ceniony i lubiany przez przełożonych i współpracowników, darzący wyjątkowym zrozumieniem pacjentów i ich rodziny.

 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach, jako Człowiek wielkiego serca i empatii.

 

                                             

                D y r e k t o r  

    Szpitala Miejskiego Specjalistycznego

     im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

     Dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł 

 

 

Kwiaty

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 09 czerwca 2022 roku 
o godz. 13:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.