30.01.2023

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie działa już najnowsze w regionie urządzenie do neuromonitoringu  w operacjach tarczycy i przytarczyc, a także w innych operacjach narządów szyi.

 

Neuromonitoring śródoperacyjny jest procedurą pozwalającą na identyfikację i ocenę funkcji nerwów, które mogą być potencjalnie uszkodzone w trakcie zabiegu chirurgicznego. Ma to szczególne znaczenie w chirurgii tarczycy czy przytarczyc, bo podczas tych zabiegów mogą ulec uszkodzeniu między innymi nerwy krtaniowe wsteczne, które są odpowiedzialne za powstawanie głosu. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią od kilkudziesięciu lat jest wiodącym ośrodkiem chirurgii tarczycy. Dlatego szczególnie zwraca się tu uwagę na  jakość tych zabiegów i bezpieczeństwo chorych. Dzięki pomocy Urzędu Miasta Krakowa Szpital zakupił dla oddziału najnowszej generacji urządzenie do neuromonitoringu śródoperacyjnego. Ma to szczególne znaczenie dla chorych operowanych na nowotwory tarczycy, z bardzo dużym wolem, czy z nawrotem wola po wcześniejszych operacjach. U takich pacjentów korzyść z zastosowania tej metody jest największa. Lekarze Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią używali dotąd urządzeń poprzednich generacji, ale podkreślają, że pierwsze wrażenia z obecnie zakupionego urządzenia są znakomite. Łatwość obsługi i wysoka czułość identyfikacji nerwów są korzystnymi cechami nowego urządzenia.

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią  Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na bieżąco wykonuje operacje tarczycy w przypadku nowotworów i zmian nienowotworowych, a także zabiegi w zakresie przytarczyc i nadnerczy.  
Pacjentów, którzy są kandydatami do operacji tarczycy lub przytarczyc zapraszamy do Poradni Chirurgicznej Szpitala.