26.04.2024

 

Dzisiaj w budynku Szkoły Rodzenia Szpitala Narutowicza odbywa się kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, w którym uczestniczą położne z naszego Szpitala.
Kurs jest realizowany z udziałen Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania „Promocja karmienia piersią” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i przygotowanie położnych do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji, a także realizacji zadań na stanowisku edukatora ds. laktacji. Każda okazja do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji personelu jest dla nas bardzo ważna. Cieszymy się, że będziemy w stanie jeszcze lepiej wspierać kobiety w czasie laktacji.