08.01.2024

           

 

    

SZKOLENIE

„Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”

Informujemy o rozpoczęciu szkoleń z pierwszej pomocy dla pacjentów i członków rodzin pacjentów oddziałów kardiologicznych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”, które będą przeprowadzone m.in. w Oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Szkolenia będą się odbywać 2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu podstawowego sprzętu do szkoleń, tj. fantom człowieka, szkoleniowy AED. Zajęcia będą trwały po 4 godziny dla każdej grupy – 1,5 godziny zajęć teoretycznych oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych. Sposób realizacji i tematyka szkoleń będzie zgodny z aktualnymi i obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i rekomendacjami ekspertów.

W ramach szkolenia zaplanowano:

  1. Przeprowadzenie pre testu z wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy;
  2. Przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia;
  3. Przeprowadzenie post-testu z wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy;
  4. Przeprowadzenie anonimowej ankiety satysfakcji wśród uczestników szkoleń po zakończonym kursie.

 

Terminy szkoleń: Szkolenia będą się odbywały w środy i w soboty w godzinach od 16:00 do 20:00

 

Rejestracja na szkolenie w sekretariacie Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

                  –  tel. 12 257 83 91, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:30.

 

Realizacja programu będzie finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.