20.03.2023

Nowe usługi świadczone w Szpitalu Miejskim im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - dr n. med. Renata Godyń - Swędzioł informuje, że zarządzany przez nią szpital, stał się czwartym w Krakowie ośrodkiem onkologicznym kompleksowego leczenia chemioterapią.

Szpital  realizuje także świadczenia w zakresie chemioterapii w trybie:

 • hospitalizacji,
 • chemioterapii jednego dnia,
 • chemioterapii ambulatoryjnej.

W lutym 2023 roku, w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, uruchomione zostały: Poradnia Chorób Płuc ze spirometrią oraz Pracownia badań diagnostycznych przewodu pokarmowego - kolonoskopia.  Żeby skorzystać z poradni lub pracowni należy posiadać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Od kwietnia 2023 roku, w szpitalu będą realizowane nowe programy lekowe w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W Oddziale Klinicznym Onkologii Klinicznej i Chemioterapii pacjenci będą mogli skorzystać z następujących programów:

 • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego,
 • leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego,
 • leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego,
 • leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej,
 • leczenie chorych na opornego na kastrację gruczołu krokowego,
 • leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym.

W Oddziale Chorób Płuc i Onkologii pacjenci będą mogli skorzystać z następujących programów:

 • leczenie chorych z ciężką postacią astmy.

W Oddziale i Poradni Neurologii pacjenci będą mogli skorzystać z programu:

 • leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego.