28.06.2023

W dniu 04.06.2023 roku personel Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie uczestniczył w zorganizowanym przez Urząd Miasta Dniu Otwartym Magistratu „Ale kosmos”.

Pracownicy Szpitala w ramach bloku tematycznego „Kopernik - Przyjaciel” przedstawili działania, które należy podjąć w celu poprawy zdrowia. Przeprowadzona została edukacja zdrowotna w zakresie:

  • wprowadzania prawidłowych nawyków żywieniowych,
  • umiejętności planowania żywienia i wyboru odpowiednich produktów żywnościowych w kontekście ich składu i wartości odżywczej.

Ponadto przekazano zainteresowanym osobom  informacje na temat dodatków do żywności, żywności ekologicznej, a także ekologicznej postawy w społeczeństwie. Obecny w tym dniu personel Szpitala przeprowadził konsultacje dietetyczne wśród 60 osób (35 kobiet oraz 25 mężczyzn). Podczas konsultacji dietetycznych przeprowadzano pomiar BMI.  Spośród konsultowanych osób zdiagnozowano nadwagę (BMI >  25,0 kg/m²) u 40% kobiet oraz 29% mężczyzn. Osoby biorące udział w badaniu miały możliwość otrzymania odpowiednich zaleceń dietetycznych.