Telefony

Centrala - 12-416-22-66, 12-633-01-00, 12-257-82-00

Rejestracja dla wszystkich poradni 12-257-82-62