Promocja zdrowia

Specjalista Jolanta Kukułka - Licencjat Dietetyki

mgr Elżbieta Niederle - Pielęgniarka Specjalista 

Telefon: 12 25 78 484, 12 25 78 418

E-mail: marketing@narutowicz.krakow.pl

"Idea promocji zdrowia zakłada, że ludzie, wspólnie reagując na występujące zagrożenia uzupełniają się w działaniach w celu likwidacji lub ograniczenia niekorzystnych warunków, czynników wpływających na zdrowie.

Jednym z przykładów takiego wzajemnego uzupełniania się jest współpraca Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie i Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji programów oraz akcji profilaktycznych i promujących zdrowie. Działania na rzecz promocji zdrowia obu tych instytucji polegają głównie na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych (długofalowe) oraz organizowaniu akcji profilaktycznych (jednorazowe). " 
 

Dni ważne dla promocji zdrowia