Komunikaty

14.12.2018

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT: 1. w zakresie wykonywania zawodu lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią – 1 osoba, od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 2. w zakresie wykonywania zawodu lekarza w Oddziale Neurologii z Oddziałem Udarowym – 1 osoba, od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 3. w zakresie wykonywania zawodu lekarza w Oddziale Położnictwa i Ginekologii z Onkologią , 3 dni w tygodniu po 7 godz. i 35 min. – 3 osoby. na rzecz Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.