• Szpital Miejski Specjalistyczny
  Szpital Miejski Specjalistyczny
  im. GABRIELA NARUTOWICZA
  w Krakowie
 • Salus Aegroti Suprema Lex
  Salus Aegroti Suprema Lex
  DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam na stronach internetowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Wraz ze wszystkimi pracownikami realizujemy wspólną misję, której efektem ma być trafne rozpoznawanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie życia, ale nie mniej ważnym zadaniem jest dla nas usprawnienie służby zdrowia, uwzględniające nie tylko doskonalenie metod leczniczych, lecz przede wszystkim wdrożenie intensywnej ochrony i promocji zdrowia dostępnej dla wszystkich obywateli.
Pacjent jest dla nas najważniejszy, jego zdrowie i zadowolenie są naszym wspólnym celem.

Głęboko wierzę, że wraz z całym zespołem pracowników Szpitala, zdołamy efektywnie wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczonych przez nas usług.

 

dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł

Dyrektor Szpitala

więcej o szpitalu

UTWORZENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI, LECZENIA I PROFILAKTYKI CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO I GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

 

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie realizowany jest projekt „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza
w Krakowie”
.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na poziomie 35 783 544,29 zł.

Projekt jest współfinansowany z budżetu:

 • Miasta Krakowa w kwocie 27 284 331,74 zł
 • Unii Europejskiej w kwocie 8 050 000,05 zł
 • Państwa w kwocie 449 212,50 zł.

Główne cele projektu:

 • poprawa jakości obsługi i komfortu pacjentów,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów,
 • zwiększenie jakości świadczonych usług.

 

Zakładane efekty realizacji projektu:

 • dostęp do świadczeń medycznych spełniających wszystkie standardy medyczne, techniczne
  i sanitarne.
 • poprawa warunków pracy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy personelu,
 • zoptymalizowanie organizacji pracy bloków operacyjnych,
 • zwiększenie szans chorych na leczenie z wykorzystaniem procedur małoinwazyjnych
 • śródoperacyjna kontrola jakości leczenia chirurgicznego, co przyczyni się do poprawy jakości zabiegów wykonywanych w przypadku nowotworów piersi, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, odbytu i odbytnicy, jelita grubego, trzonu macicy, nerki i układu moczowego oraz zwiększenia odsetka zabiegów oszczędzających funkcję i narząd, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych.

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2019 rok.

 

obejrzyj film:

https://krakow.tvp.pl/37803239/25062018

 

artykuł krknevs.pl:

http://krknews.pl/wielka-przemiana-za-wielka-kase-krakowski-szpital-rosnie-w-sile/

Aktualności