• Szpital Miejski Specjalistyczny
  Szpital Miejski Specjalistyczny
  im. GABRIELA NARUTOWICZA
  w Krakowie
 • Salus Aegroti Suprema Lex
  Salus Aegroti Suprema Lex
  DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam na stronach internetowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Wraz ze wszystkimi pracownikami realizujemy wspólną misję, której efektem ma być trafne rozpoznawanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie życia, ale nie mniej ważnym zadaniem jest dla nas usprawnienie służby zdrowia, uwzględniające nie tylko doskonalenie metod leczniczych, lecz przede wszystkim wdrożenie intensywnej ochrony i promocji zdrowia dostępnej dla wszystkich obywateli.
Pacjent jest dla nas najważniejszy, jego zdrowie i zadowolenie są naszym wspólnym celem.

Głęboko wierzę, że wraz z całym zespołem pracowników Szpitala, zdołamy efektywnie wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczonych przez nas usług.

 

dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł

Dyrektor Szpitala

więcej o szpitalu

Małopolski System Informacji Medycznej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

Projekt pn. "Małopolski System Informacji Medycznej” (MSIM) planowany do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowane Szpitala: 4 639 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 4 175 100,00 PLN

Wkład własny (dotacja z Budżetu Miasta Krakowa): 463 900,00 PLN

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2021

 

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – Partnerem.

Celem Projektu jest uzyskanie przez Szpital maksymalnej możliwej zdolności do wytwarzania oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

•    poprawa i ujednolicenie procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

•    zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

•    poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Jednocześnie, Projekt ma na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt informatyczny, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Aktualności

Komunikat w sprawie wznowienia przyjęć do planowych zabiegów operacyjnych, przyjęć do Poradni Specjalistycznych, porodów rodzinnych, badań endoskopowych (gastroskopia), badań tomografii komputerowej oraz zabiegów fizjoterapii i masażu

Komunikat w sprawie wznowienia przyjęć do planowych zabiegów operacyjnych, przyjęć do Poradni Specjalistycznych, porodów rodzinnych, badań endoskopowych (gastroskopia), badań tomografii komputerowej oraz zabiegów fizjoterapii i masażu