Pacjent

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy wydrukować następnie wypełnić i z własnoręcznym podpisem złożyć w Dziale Dokumentacji Medycznej Szpitala lub przesłać pocztą na adres Szpitala lub wysłać mailem na adres dokumentacja@narutowicz.krakow.pl

 

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 – 18:00

Główne wejście do budynku Szpitala, ul.Prądnicka 37

 

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest na podstawie:

·        zgłoszenia osobistego,

·        telefonicznego tel.12 257-82-62, 12 257-83-63 w godz. 11:00 – 16:00

·        za pośrednictwem osób trzecich.

 

Podstawą zarejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznej po raz pierwszy jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kolejne porady udzielane pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie nie wymagają kolejnego skierowania, chyba że przerwa między ostatnią a kolejną wizytą w tej samej poradni przekroczyła 730 dni (2 lata).

W PRZYPADKU BRAKU ORYGINAŁU SKIEROWANIA W MOMENCIE REJESTRACJI, NFZ NAŁOŻYŁ NA PACJENTA OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA SKIEROWANIA DO REJESTRACJI DO 14 DNI POD RYGOREM USUNIĘCIA PACJENTA Z KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH!

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego nie jest skierowaniem do poradni specjalistycznej.

 

Kiedy skierowanie nie jest potrzebne?

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest potrzebne do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji -psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego.


Kto i kiedy nie potrzebuje skierowania?

 • gdy pacjent jest inwalidą wojennym i wojskowym, osobą represjonowaną, kombatantem lub cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych;
 • gdy pacjent jest uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.

Prawa pacjenta

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
 2. Wyrażania świadomej zgody lub odmowy na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
 3. Prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia.
 4. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem.
 5. Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta.
 6. Prawo wglądu do dokumentacji medycznej.
 7. Prawo do kontaktu z innymi osobami.
 8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 11. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że prawa te zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do:

 1. Bezpośredniego przełożonego osoby wykonującej zawód medyczny
 2. Dyrektora Szpitala
 3. Pracownika na Stanowisku pracy ds. Praw Pacjenta
 4. Biura Skarg i Wniosków Narodowego Funduszu Zdrowia: 31-135 Kraków ul. Batorego 24 tel. 12 29 88 303  
 5. Biura Rzecznika Praw Pacjenta 01-171 Warszawa ul. Młynarska 46.

Bezpłatna infolinia telefoniczna 800 190 590
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2009 Nr.52 poz. 417 z późn. zm.)

Przyjęcie do szpitala

Co nalezy zabrać ze sobą do szpitala?

Niezbędne informacje dla pacjentów urologii

Edukacja pacjenta

Wskazówki dietetyczne dla pacjentów