Pacjent

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy wydrukować następnie wypełnić i z własnoręcznym podpisem złożyć w Dziale Dokumentacji Medycznej Szpitala lub przesłać pocztą na adres Szpitala lub wysłać mailem na adres dokumentacja@narutowicz.krakow.pl

 

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 – 18:00

Główne wejście do budynku Szpitala, ul.Prądnicka 37

 

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest na podstawie:

·        zgłoszenia osobistego,

·        telefonicznego tel.12 257-82-62, 12 257-83-63 w godz. 11:00 – 16:00

·        za pośrednictwem osób trzecich.

 

Podstawą zarejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznej po raz pierwszy jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kolejne porady udzielane pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie nie wymagają kolejnego skierowania, chyba że przerwa między ostatnią a kolejną wizytą w tej samej poradni przekroczyła 730 dni (2 lata).

W PRZYPADKU BRAKU ORYGINAŁU SKIEROWANIA W MOMENCIE REJESTRACJI, NFZ NAŁOŻYŁ NA PACJENTA OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA SKIEROWANIA DO REJESTRACJI DO 14 DNI POD RYGOREM USUNIĘCIA PACJENTA Z KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH!

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego nie jest skierowaniem do poradni specjalistycznej.

 

Kiedy skierowanie nie jest potrzebne?

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest potrzebne do:

  • ginekologa i położnika,
  • dentysty,
  • wenerologa,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
  • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV,
  • poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji -psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego.


Kto i kiedy nie potrzebuje skierowania?

  • gdy pacjent jest inwalidą wojennym i wojskowym, osobą represjonowaną, kombatantem lub cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych;
  • gdy pacjent jest uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.

Prawa i Obowiązki Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

Przyjęcie do szpitala

Co nalezy zabrać ze sobą do szpitala?

Niezbędne informacje dla pacjentów urologii

Edukacja pacjenta

Wskazówki dietetyczne dla pacjentów