Poradnie

REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz.7:00 – 18:00
Główne wejście do budynku Szpitala, ul.Prądnicka 37

 

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest na podstawie:
•    zgłoszenia osobistego, 
•    telefonicznego tel.12 257-82-62, 12 257-83-63 w godz. 11:00 – 16:00
•    za pośrednictwem osób trzecich.

Podstawą zarejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznej po raz pierwszy jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Kolejne porady udzielane pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie nie wymagają kolejnego skierowania, chyba że przerwa między ostatnią a kolejną wizytą w tej samej poradni przekroczyła 730 dni (2 lata).

W PRZYPADKU BRAKU ORYGINAŁU SKIEROWANIA W MOMENCIE REJESTRACJI, NFZ NAŁOŻYŁ NA PACJENTA OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA SKIEROWANIA DO REJESTRACJI DO 14 DNI POD RYGOREM USUNIĘCIA PACJENTA Z KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH!

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego nie jest skierowaniem do poradni specjalistycznej.