Dział Zamówień Publicznych i Umów:

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Adres:

Dział Zamówień Publicznych i Umów  

Tel/Fax - Kierownik 12 25 78 229

Ul. Siemaszki 17, 31-201 Kraków Telefon - Dział: 12 25 78 291 Tel/Fax - Dział: 12 25 78 292Mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl 

Zapytanie ofertowe 24.04.2018 - Zamieszczenie na witrynie internetowej informacji promującej projekt  „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Zapytanie ofertowe 24.04.2018 - Publikacja informującą o realizacji projektu  „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” wbranżowej gazecie medycznej

Zapytanie ofertowe 16.04.2018 – Nagranie programu telewizyjnego promującego projekt "Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Zapytanie ofertowe 13.03.2018 - nagranie programu telewizyjnego promującego projekt  "Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie" oraz jego emisję w telewizji 

Zapytanie Ofertowe 12.02.2018 - Promocja projektu "Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” – wykonanie plakatu i ulotek

Zapytanie Ofertowe 31.10.2017 - Promocja projektu "Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” – Wykonanie tablicy informacyjnej z montażem na zewnątrz budynku szpitala oraz wykonanie projektu i druku naklejek samoprzylepnych