Dział Zamówień Publicznych i Umów:

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Adres:

Dział Zamówień Publicznych i Umów  

Tel/Fax - Kierownik 12 25 78 229

Ul. Siemaszki 17, 31-201 Kraków Telefon - Dział: 12 25 78 291 Tel/Fax - Dział: 12 25 78 292Mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl 

Zapytanie ofertowe 14.05.2019 r.- Wykonanie projektu/opracowania graficznego, druku folderów/ulotek promujących projekt „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” i dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

Postępowanie  nr 32/ZP/DT/2019 z dnia 08.04.2019

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego tj.  meble biurowe dla potrzeb Bloków Operacyjnych w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr postępowania ZP/7/2019 - "Zakup i dostawa nici chirurgicznych I"  - odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ

Zapytanie ofertowe 28.02.2019 r. Nr sprawy: 31/ZP/DT/2019

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego tj. szafy z blachy stalowej oraz wyposażenia szatniowego metalowego dla potrzeb Bloków Operacyjnych w ramach projektu

pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Informujemy, iż dnia 16.11.2018 r., opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu (numer 2018/S 221-505836) w postępowaniu przetargowym na usługę ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, nr ZP/50/2018.

Na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem www.suprabrokers.pl/node/504 zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi załącznikami do pobrania.

Zapytanie ofertowe 03.10.2018 - Projekt „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” - Promocja projektu poprzez pozycjonowanie strony internetowej.

Informujemy, iż dnia 08.09.2018 r., opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu (numer 2018/S 173-392631) w postępowaniu przetargowym na usługę ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, nr ZP/37/2018 Na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem www.suprabrokers.pl/node/456 zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi załącznikami do pobrania.

 

Zapytanie ofertowe 28.05.2018 - Projekt  „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” - Promocja projektu w środkach komunikacji miejskiej.

Zapytanie ofertowe 24.04.2018 - Zamieszczenie na witrynie internetowej informacji promującej projekt  „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Zapytanie ofertowe 24.04.2018 - Publikacja informującą o realizacji projektu  „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” wbranżowej gazecie medycznej

Zapytanie ofertowe 16.04.2018 – Nagranie programu telewizyjnego promującego projekt "Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”