Dział Zamówień Publicznych i Umów:

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Adres:

Dział Zamówień Publicznych i Umów  

Tel/Fax - Kierownik 12 25 78 229

Ul. Siemaszki 17, 31-201 Kraków Telefon - Dział: 12 25 78 291 Tel/Fax - Dział: 12 25 78 292Mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl