Dnia 6 grudnia o godz. 10.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, rozpoczęła się uroczystość obchodów 70 -lecia Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie. Patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski.

Dyrektor Szpitala-Renata Godyń - Swędzioł, po wprowadzeniu sztandaru przez pracowników Szpitala, przywitała przybyłych gości oraz przedstawiła historię Szpitala im. G. Narutowicza.
Zaakcentowała, że Szpital nieustannie od 1934 roku świadczy usługi dla mieszkańców Krakowa oraz okolicznych gmin stawiając zawsze na pierwszym miejscu dobro chorego jako najwyższe prawo - pomimo wielu trudnych chwil w historii jego działania.

Następnie przekazała prezydentowi miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu medal pamiątkowy oraz folder, przygotowane z okazji jubileuszu.

Prezydent miasta Krakowa w przemówieniu skierowanym do pracowników Szpitala i wszystkich przybyłych gości podkreślił, że Szpital im. G. Narutowicza jest w okresie dynamicznego rozwoju i dobrze rokuje na przyszłość.
Zaznaczył również, że Szpital w momencie jego utworzenia był jedną z najnowocześniejszych placówek nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Prezydent podkreślił, że w chwili obecnej wiele oddziałów spełnia standardy i wymogi Unii Europejskiej.
W przemówieniach okolicznościowych zabrali głos min. Pan Ryszard Półtorak - V- ce Wojewoda Małopolski, Pan Piotr Boroń - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Jan Bereza - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Paweł Pytko - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Gabriela Zwierzyńska Myczkowska. - pierwsza osoba urodzona w Szpitalu w 1934 roku, czyli w początkowym okresie jego działalności.
Pan Piotr Boroń przekazał na ręce Pani Dyrektor Renaty Godyń - Swędzioł, Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. G. Narutowicza w Krakowie medal od Samorządu Województwa Małopolskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było udekorowanie złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi oraz Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Zdrowia pracowników Szpitala. Uroczystego udekorowania dokonał Pan Ryszard Półtorak - V -ce Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa - Prof. Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Szpitala Renata Godyń - Swędzioł. Pani Dyrektor Renata Godyń - Swędzioł podkreśliła, że wiele osób pracuje na sukces całego Szpitala. Wśród osób sprzyjających Szpitalowi są nie tylko jego pracownicy. Ci, którzy mogą być nazwani "przyjaciółmi szpitala" otrzymali od Pani Dyrektor podziękowania i symboliczne upominki.

Dyrektor w czasie uroczystości wielokrotnie podkreśliła, że misją Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie jest dobro chorego - jako najwyższe prawo, dlatego obdarowała kartą Honorowego Pacjenta te osoby które, równolegle ze Szpitalem obchodzą jubileusz, ponieważ urodzili się na początku jego działalności. Karty Honorowego Pacjenta otrzymali: Pani Gabriela Zwierzyńska - Myczkowska oraz Pan Adam Majewski. Karty te uprawniają pacjentów do korzystania ze wszystkich dostępnych w Szpitalu usług bez konieczności posiadania skierowania i bez obowiązujących ewentualnych terminów.
Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się mniej oficjalna część uroczystości. Dyrektor Szpitala w formie prezentacji zawierającej wiele atrakcyjnych archiwalnych zdjęć przedstawiła najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w Szpitalu od momentu jego otwarcia do chwili obecnej. Prezentacja pt. " Szpital wczoraj, dziś, jutro…" była też źródłem informacji o planach Szpitala na przyszłość.
Uroczystość uświetnił występ zespołu pieśni i tańca " Małe Słowianki".
Wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek w czasie którego wspominano, podsumowywano oraz planowano kolejne kroki jakie powinny być podjęte w Szpitalu, aby osiągał on coraz wyższy standard i tak jak w chwili jego otwarcia był zakładem spełniającym normy i wymogi europejskie.

Agnieszka Marzęcka
Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza

Na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wojewody małopolskiego, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Aleksander Kwaśniewski postanowieniem z dnia 3 listopada 2004 roku, na podstawie art. 138 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz Ustawy z dnia 16 października z 1992 roku o orderach i odznaczeniach nadał pracownikom szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie złote, srebrne oraz brązowe Krzyże zasługi.

dr Renata Godyń-Swędzioł dr Krystyna Ferster dr Krzysztof Mruk dr Maria Stępniewska-Ryskala Władysława Sufczyńska
Halina Abratowska Ryszard Chrobosik Danuta Dryglas Anna Grelowska Barbara Kałoń Maria Kamińska dr Ewa Kowalik dr Irena Kulon mgr Bogumiła Laska dr Anna Maj Jerzy Martović Genowefa Orzechowska Joanna Orzynowska Maria Piekarczyk Maria Różycka dr Maria Smarzynska-Filipecka dr Halina Sobol Krystyna Srebnicka Danuta Stawiarska dr Maria Syrek dr Jerzy Szpakowski dr Krystyna Tomiczek-Brongel Aleksandra Tuchowska dr Teresa Wąsik Ewa Wierzba Maria Wójtowicz
Anna Bujas Krystyna Chmiel Małgorzata Chwajoł Maria Etterle Kazimiera Falęcka Leokadia Gąckiewicz Barbara Grabowska-Mąka Maria Herman Teresa Jacak Zofia Janik Maria Jędrzejowska Maria Naruć Ludmiła Sałamaj Stanisław Sawicki Maria Sieńko Anna Sieńko-Zagrodnik Barbara Tomczyk Danuta Tondyra Barbara Waszak Elżbieta Wójtowicz

Odznaczenia honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia", nadane zostały pracownikom Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa Pana Prof. Jacka Majchrowskiego przez Ministra Zdrowia Marka Balickiego postanowieniem z dnia 9 listopada 2004 roku.

dr Renata Godyń-Swędzioł dr Maria Antosz Danuta Cichoń doc Stanisław Cichoń mgr Danuta Fijałkowska - Salawa Ewa Flazik dr Marek Gałka Barbara Ganicz dr Janusz Grodecki mgr Urszula Habdas - Kotulińska prof. Roman Herman dr Jerzy Jamski mgr Małgorzata Krzystek - Purol Maria Barbara Lichoń dr Krzysztof Mruk mgr Dalma Odrowąż - Konduracka inż. Andrzej Oleszko dr Danuta Pfeifer - Bryniarska dr Krystyna Potocka - Płazak dr Zbigniew Skolicki Maria Szlaga - Rokosz

Listy gratulacyjne z Ministerstwa Zdrowia i Małopolskiego Oddziału NFZ