Lek. med. Piotr Gomuła

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

lek. med. Piotr Gomuła

Lek. med. Piotr Węgrzyn

Zastępca Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

lek. med. Piotr Węgrzyn

Mgr Barbara Frań

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Barbara Frań

Telefony:

Sekretariat 12 25 78 391
 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 14:00.

Kierownik Oddziału - Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Piotr Gomuła: 12 25 78 392

Dyżurki lekarskie:

12 25 78 219 : lek. med. Piotr Węgrzyn, lek. med. Michał Pers, lek. med. Monika Lipińska

12 25 78 319: lek. med. Aneta Śliżewska, lek. med. Karolina Latkiewicz, lek. med. Katarzyna Biłas
 

Dyżurka pielęgniarki oddziałowej 12 25 78 308

Dyżurka pielęgniarska 12 25 78 320

Dyżurka pielęgniarska wzmożony nadzór 12 25 78 420

Pracownia echokardiograficzna 12 25 78 691

Pracownia EKG 12 25 78 209

Pracownia holterowska 12 25 78 379

Psycholog 12 25 78 347

e-mail: kardiologia@narutowicz.krakow.pl

 

Kadra:

Lekarze:

lek. med. Piotr Gomuła - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

lek. med. Piotr Węgrzyn - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

lek. med. Aneta Śliżewska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

lek. med. Michał Pers - specjalista kardiolog

 

Lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii:

lek. med. Karolina Latkiewicz

lek. med. Monika Lipińska

lek. med. Katarzyna Biłas


Personel pielęgniarski:

mgr Barbara Frań - Pielęgniarka Oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Ewa Brewczyńska - Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej - pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

piel. dypl. Renata Batorska - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego, badanie metodą Holtera EKG i CTK , udział we wszczepianiu rozruszników serca, kontrola stymulatorów serca

techn. Ryszarda Urbańska - EKG, echokardiografia, próby wysiłkowe

mgr Irena Ewa Kowal - pielęgniarka Poradni Kardiologicznej, EKG


Psycholog:

mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń


Sekretarki medyczne:

Magdalena Pyrzyna

Bernadeta Zadęcka

Józefa Korzeńska

 

Lokalizacja oddziału w Szpitalu:

Oddział usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku Księdza Siemaszki nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

 

Profil i specyfika oddziału:

Oddział funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna Szpitala od 1965 roku. Od 2019 roku oddział zmienił nazwę na Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych i tym samym rozszerzył profil o schorzenia internistyczne.  Oddział dysponuje 18 łóżkami oraz 4 intensywnego nadzoru kardiologicznego. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 1600 chorych, z czego dominującą grupę stanowią chorzy z chorobą niedokrwienną serca w różnym stopniu zaawansowania. Ponadto leczeni są chorzy z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia i zaburzeniami rytmu serca o różnej etiologii, zastawkowymi wadami serca, zespołem płucno-sercowym, schorzeniami internistycznymi i innymi rzadszymi jednostkami chorobowymi.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział udziela świadczeń kardiologicznych oraz świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych. Wszczepiamy rozruszniki serca oraz prowadzimy kontrolę ich działania. Profesjonalny poziom diagnostyki zapewniają utworzone na bazie oddziału pracownie, których wyposażenie w sprzęt oraz fachowość personelu odpowiadają współczesnym standardom opieki medycznej. Na terenie Oddziału funkcjonują: Pracownia Ergospirometrii, Pracownia Echokardiografii, Pracownia Zaburzeń Rytmu, Pracownia Psychologiczna. W ramach pracowni wykonywane są: testy wysiłkowe, badania echokardiograficzne, badania z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń rytmu oraz utrat przytomności. 

Rehabilitacja medyczna w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych obejmuje przede wszystkim: pacjentów po zawale serca, z niewydolnością układu krążenia, a także chorych, u których przebieg choroby wymaga okresowego unieruchomienia. Celem rehabilitacji medycznej pacjentów na etapie szpitalnym, ze świeżym zawałem mięśnia serca, jest przygotowanie do następnego etapu rehabilitacji.

W oddziale zapewniamy pomoc psychologiczną oraz poradnictwo dietetyczne w zakresie niekorzystnych dla zdrowia nawyków żywieniowych.

Przyjmujemy pacjentów w trybie ambulatoryjnym (Poradnia Kardiologiczna).

 

Informacje dodatkowe:

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.

Odwiedziny chorych codziennie w godzinach od 15.00 do 16.00

 


 

 

 

BAZA DOSTĘPNYCH USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

ZAPEWNIA DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE W ZAKRESIE:

 

 • CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA
 • CHOROBY NACZYŃ
 • CHOROBY ZASTAWEK SERCA
 • INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
 • NADCIŚNIENIE PŁUCNE
 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
 • NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ
 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA
 • NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
 • OMDLENIE I ZAPAŚĆ
 • OSTRA LUB ZDEKOMPENSOWANA NIEWYDOLNOŚC KRĄŻENIA - LECZENIE W OINK
 • OZW - LECZENIE ZACHOWAWCZE
 • WRODZONE WADY SERCA
 • WSZCZEPIENIE/ WYMIANA KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA JEDNO-/ DWUJAMOWEGO
 • WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO
 • WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO
 • ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA
 • ZABURZENIA RYTMU SERCA
 • ZAPALENIE WSIERDZIA
 • ZATOR PŁUCNY