12.11.2021

Wstrzymanie odwiedzin pacjentów

Od dnia 12 listopada 2021r. w związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych na wszystkich oddziałach Szpitala.

W wyjątkowych sytuacjach, po telefonicznym ustaleniu, Kierujący Oddziałem lub lekarz prowadzący może wyrazić zgodę na odwiedziny pacjenta.

Odwiedziny, mogą się odbywać z bezwzględnym zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  • prawidłowo założona maska (zasłaniająca usta i nos), obowiązuje dezynfekcja rąk i założenie fartucha ochronnego, stosowanie się do zaleceń personelu,
  • osoba odwiedzająca nie może mieć jakichkolwiek objawów infekcji (m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
  • czas odwiedzin nie może przekraczać  15 minut. Jednego pacjenta może odwiedzić jednocześnie 1 osoba na jednej sali chorych.